SSG2122

Titel

Riskbedömning - Hälsa - Personsäkerhet

Orientering

Dokumentet är en checklista som används för att identifiera risker med avseende på hälsa och personsäkerhet. Checklistan kan också användas för att notera åtgärdsplaner och följa upp om åtgärder har genomförts

SSG-nummer
SSG2122
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2010-06-24
Granskad
2010-06-24
Status
Aktuell
Teknikområden
S
Teknikgrupper
Typ
Standard

Ansvarig kommitté

Filer

2122_1.xls Redigerbar bilaga 550 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.