SSG2250

Titel

SSG Guide - Högtrycksskador

Orientering

Högtrycksskador kan få allvarliga konsekvenser om de inte behandlas snabbt och på rätt sätt. Denna SSG Guide hjälper dig i hur du bör agera vid denna typ av skada.
Guiden är till för att finnas på lämpliga informationsplatser såsom anslagstavlor eller informationsskärmar. Som utskriven gör den sig bäst i A3-format
Guiden laddas ned som pdf och i sidfoten går det att lägga till företagsspecifik information.

Personligt informationskort med agerande vid skada går att beställa på https://shop.ssg.se, gå vidare till "Tryckta produkter".
Informationskortet är i kreditskortsformat och innehåller även riktlinjer för vårdpersonal om hur de ska hantera en skadad person.

SSG-nummer
SSG2250
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2015-05-07
Granskad
2022-08-31
Status
Aktuell
Teknikområden
S
Teknikgrupper
Typ
Guide

Ansvarig kommitté

Filer

2250_1.pdf Redigerbar bilaga

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.