SSG2200

Titel

Krav på säkerhetskurs för entreprenörer

Orientering

SSG tillhandahåller på industrins uppdrag en säkerhetskurs för entreprenörer. Syftet är att öka säkerheten och minska antalet tillbud och olycksfall i samband med entreprenadarbeten inom industrin.

SSG-nummer
SSG2200
Aktuell utgåva
21
Publicerad
2017-09-20
Granskad
2017-09-20
Status
Aktuell
Teknikområden
S
Teknikgrupper
Typ
Standard

Ansvarig kommitté

Filer

SSG2200.pdf Huvuddokument  

Du är inte inloggad.