SSG2200

Titel

Krav på säkerhetskurs för entreprenörer

Orientering

SSG tillhandahåller på industrins uppdrag en säkerhetskurs för entreprenörer. Syftet är att öka säkerheten och minska antalet tillbud och olycksfall i samband med entreprenadarbeten inom industrin.

SSG-nummer
SSG2200
Aktuell utgåva
22
Publicerad
2019-04-26
Granskad
2019-04-26
Status
Aktuell
Teknikområden
S
Teknikgrupper
Typ
Standard

Ansvarig kommitté

Filer

2200_22.pdf Huvuddokument  

Du är inte inloggad.

Visa äldre utgåvor