SSG2200

Titel

Krav på säkerhetskurs för entreprenörer

Orientering

SSG tillhandahåller på industrins uppdrag en kurs om arbetsmiljö och säkerhet för entreprenörer. Syftet är att öka medvetenheten om risker och säkerhet för att minska antalet tillbud och olycksfall i samband med entreprenadarbeten inom industrin.

Det finns flera fördelar med att samordna utbildningskonceptet för industrin som helhet. Industrin ställer många gemensamma krav och kan därför använda ett gemensamt utbildningsmaterial. Entreprenadföretagets anställda kan på så vis genomgå en grundkurs som är industrigemensam i stället för att gå flera olika kurser. Grundkursen kan även kompletteras med lokala kurser som är specifika för en viss anläggning.

SSG-nummer
SSG2200
Aktuell utgåva
23
Publicerad
2023-01-19
Granskad
2023-01-19
Status
Aktuell
Teknikområden
S
Teknikgrupper
Typ
Standard

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG2200.

Filer

2200_23.pdf Huvuddokument

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor