SSG2119

Titel

Riskbedömning vid förändringsarbete

Orientering

Denna checklista används för att göra en riskbedömning vid förändringsarbete.
Checklistan riktar sig till personer som regelbundet gör riskbedömningar såväl systematiskt som vid förändringar, exempelvis avdelningsansvariga, chefer i den löpande verksamheten, projektansvariga i projekt samt BAS P/U vid arbeten som lyder under AFS 2020:1 – Arbetsplatsens utformning och AFS 1999:3 – Bygg- och anläggningsarbete. En dokumenterad riskbedömning ska alltid göras före ett arbete påbörjas, för att uppfylla kraven i AFS 2001:1 – Systematiskt arbetsmiljöarbete.

SSG-nummer
SSG2119
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2021-04-09
Granskad
2021-04-09
Status
Aktuell
Teknikområden
S
Teknikgrupper
Typ
Standard
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Filer

2119_3.docx Huvuddokument 940 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor