SSG2114

Titel

Checklista vid användning av arbetsutrustning enligt AFS 2006:4

Orientering

SSG 2114 är en checklista som används för att bedöma risker vid användning av arbetsutrustning på en arbetsplats.

SSG-nummer
SSG2114
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2020-06-11
Granskad
2020-06-11
Status
Aktuell
Teknikområden
S
Teknikgrupper
Typ
Standard
Pris
750 kr

Ansvarig kommitté

Filer

2114_3.docx Huvuddokument 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor