Prislista

Teknikområden: RR

Genererad 2021-11-27 21:50:21

Nummer Titel Utgåva Typ Pris Teknikområde
SSG0001 Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG. 1 Standard 0,00 kr B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V
SSG0001E Purpose, interpretation and application of the document published by SSG. 1 Standard 0,00 kr B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V
SSG3255 Tätningsvattensystem – anvisningar för utförande 4 Standard 830,00 kr M, MT, R, RR
SSG3255E Water seal systems – general layout instructions 4 Standard 830,00 kr M, MT, R, RR
SSG3280 Planpackningar – rekommendationer för val av material och hantering 4 Standard 830,00 kr M, MT, R, RR
SSG3280E Flat gaskets – recommendations for the selection of material and mounting 4 Standard 830,00 kr M, MT, R, RR
SSG7374 Ringförstärkning av rostfria rör för vakuumsystem 1 Standard 660,00 kr R, RR
SSG7374E Reinforcement ring of stainless steel pipes for vacuum systems 1 Standard 660,00 kr R, RR
SSG7380 Blindfläns. Varmförzinkad. Metriska (ID) och ISO-dimensioner. PN 3–PN 40, PED 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7380E Blind flange. Hot dip galvanized. Metric (ID) and ISO dimensions. PN 3–PN 40, PED 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7384 Lösfläns för GAP-skarvhylsor. Varmförzinkad. PN 10 (ersätter SSG 1384) 2 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7384E Loose flanges for GRP jointing sleeves. Hot dip zinc coated. PN 10 (supersedes SSG 1384E) 2 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7386 Skyddsplåt – ISO- och ID-dimensioner – PN10, PN16, PN25 och PN40 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7386E Protective plate – ISO and ID dimensions – PN10, PN16, PN25 and PN40 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7390 Gängade rördelar – rostfritt eller syrafast stål 3 Standard 660,00 kr R, RR
SSG7390E Threaded pipe fittings – stainless or acid resistant steel 3 Standard 660,00 kr R, RR
SSG7391 Svetsade gängrör – rostfritt eller syrafast stål 3 Standard 660,00 kr R, RR
SSG7391E Welded pipes suitable for screwing – stainless or acid resistant steel 3 Standard 660,00 kr R, RR
SSG7392 T-rör med metriska dimensioner (ID) i rostfritt material – special-T-rör (SP1) enligt PED-rörklasser 3 Standard 1.075,00 kr R, RR
SSG7392E Tees with metric dimensions (ID) in stainless material – special-Tees (SP1) according to PED piping classes 3 Standard 1.075,00 kr R, RR
SSG7400 T-rör med ISO-dimensioner i rostfritt material – special-T-rör (SP) enligt PED-rörklasser 2 Standard 1.075,00 kr R, RR
SSG7400E Tees with metric dimensions in stainless material – special-Tees (SP) according to PED piping classes 2 Standard 1.075,00 kr R, RR
SSG7480 Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. Metriska (ID) och ISO-dimensioner. PN 3–PN 40, PED 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7480E Loose flange for welding ring with collar. Hot dip galvanized. Metric (ID) and ISO dimensions. PN 3–PN 40, PED 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7571 Märkning av gas- och vätskeinstallationer 7 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7571E Labelling of gas and liquid installations 7 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7572 Märkning av trycksatta anordningar vid tillverkning 2 Standard 660,00 kr R, RR
SSG7572E Marking of pressure equipment during manufacturing 2 Standard 660,00 kr R, RR
SSG7591 Isolering av rörledningar, ventilationskanaler, vissa rökkanaler o d samt behållare 4 Standard 1.900,00 kr R, RR
SSG7591E Insulation of pipelines, ventilation ducts, certain smoke flues etc and storage tanks 4 Standard 1.900,00 kr R, RR
SSG7595 Isolering av rörledningar. Detaljutföranden 3 Standard 830,00 kr R, RR
SSG7595E Insulation of pipelines. Constructional details 3 Standard 830,00 kr R, RR
SSG7596 Isolering av cisterner, torn och tankar. Detaljutföranden 3 Standard 830,00 kr R, RR
SSG7596E Insulation of tanks and towers. Constructional details 3 Standard 830,00 kr R, RR
SSG7800 Kemikaliebeständiga glasfiberarmerade rör och rördelar av omättad esterplast för processledningar. GAP-rör och rördelar. Allmänna Fordringar. (ersätter SSG 1800) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7800E Chem.resist. glass fibre reinforced pipes of unsaturated ester plastic for process piping. GRP pipes and pipe fittings. General requirements. (supersedes SSG 1800E) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7801 Rör av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rör. (ersätter SSG 1801) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7801E Piping of chemical-resistant, glass-fibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. GRP pipes. (supersedes SSG 1801) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7805 Rördelar för processledningar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast. Översikt. (ersätter SSG 1805) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7805E Piping fittings of chemical-resistant, glass fibre reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. Survey. (supersedes SSG 1805E) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7806 Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Rörböj. (ersätter SSG 1806) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7806E Piping of chemical-resistant, glassfibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. GRP fittings. Pipe bends. (supersedes SSG 1806E) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7807 Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. T-rör. (ersätter SSG 1807) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7807E Pipe fittings of chemical-resistant, glassfibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes.GRP pipe fittings. Tees. (supersedes SSG 1807E) 1 Standard 0,00 kr R, RR
SSG7808 Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Kon. (ersätter SSG 1808) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7808E Pipe fittings of chemical-resistant, glassfibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. GRP pipe fittings. Tapers. (supersedes SSG 1808E) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7809 Rördelar av kem.best. Glasf.arm. omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Skarvhylsa med krage. PN6, PN10 och PN16. (ersätter SSG 1809) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7809E Pipe fittings of chem.resist. Glassf.reinf. unsaturated ester plastic for process pipes. GRP. Connection sleeve with collar. PN6, PN10 and PN16. (supersedes SSG 1809E) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7810 Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Skarvhylsa med fläns. PN10/1. (ersätter SSG 1810) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7810E Pipe fittings of chem.resist. Glassf.reinf. unsaturated ester plastic for process pipes. GRP pipe fittings. Connection sleeve with flange. PN 10/1. (supersedes SSG 1810E) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7821 Tryck- och temperaturgränser för rörklass PN10–PN40 enligt flänsstandard SS-EN 1092-1:2018, samt PN3. Material: rostfritt och syrafast stål 3 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7821E Pressure and temperature limits for piping classes PN10–PN40, according to flange standard SS-EN 1092-1:2018, and PN3. Material: stainless and acid resistant steel 3 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7822 Tryck- och temperaturgränser för rörklass PN10–PN40 enligt flänsstandard SS-EN 1092-1:2018. Material: kolstål 3 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7822E Pressure and temperature limits for piping classes PN10–PN40, according to flange standard SS-EN 1092-1:2018. Material: carbon steel 3 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7827 Provtryck för tryckklasserna PN10, 16, 25 och 40 för olegerade och legerade stål 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7827E Test pressure for pressure classes PN10, 16, 25 and 40 for unalloyed and alloyed steel 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7828 Provtryck för tryckklasserna PN3, 10, 16, 25 och 40 för rostfritt stål, syrafast stål och duplex-stål 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7828E Test pressure for pressure classes PN3, 10, 16, 25 and 40 for stainless steel, acid resistant and duplex steel 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7829 Rörklasser enligt PED: sammanställning 4 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7829E Piping class according to PED: summary 4 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7830 PED – rörklass MSS__A. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4307, z = 0,7 3 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7830E PED – piping class MSS__A. Pipelines for metric dimension series, material 1.4307, z=0,7 3 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7835 PED – rörklass MAS__A. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4432/1.4404, z = 0,7 3 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7835E PED – piping class MSS__A. Pipelines for metric dimension series, material 1.4432/1.4404, z=0,7 3 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7840 PED – rörklass ESS__A. Rörledningar för ISO- dimensionsserie, material 1.4307, z = 0,7 2 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7840E PED – piping class ESS__A. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4307, z = 0,7 2 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7845 PED – rörklass EAS__A. Rörledningar för ISO-dimensionsserie, material 1.4432/1.4404, z = 0,7 2 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7845E PED – piping class EAS__A. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4432/1.4404, z = 0,7 2 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7850 PED – rörklass ECS__B. Rörledningar för ISO-dimensionsserie, material P235GH, z = 1,0 2 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7850E PED – piping class ECS__B. Pipelines for ISO dimension series, material P235GH, z=1,0 2 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7860 PED – rörklass MSS__B. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4307, z = 1,0 1 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7860E PED – piping class MSS__B. Pipelines for metric dimension series, material 1.4307, z = 1,0 1 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7865 PED – rörklass MAS__B. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4432/1.4404 z = 1,0 1 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7865E PED – pipe class MAS__B. Pipelines for metric dimension series, material 1.4432/1.4404, z = 1,0 1 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7870 PED – rörklass ESS__B. Rörledningar för ISO- dimensionsserie, material 1.4307, z = 1,0 1 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7870E PED – piping class ESS__B. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4307, z = 1,0 1 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7875 PED – rörklass EAS__B. Rörledningar för ISO-dimensionsserie, material 1.4432/1.4404, z = 1,0 1 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7875E PED – piping class EAS__B. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4432/1.4404, z = 1,0 1 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7904 Användarhandledning för SSGs rörklasser enligt PED. (EUs direktiv om tryckbärande anordningar, 97/23/EG) 1 Standard 830,00 kr R, RR
SSG7904E User Guide for SSG’s Pipe Classes according to the PED 1 Standard 830,00 kr R, RR
SSG7905 Guide för fästelement enligt PED 2 Standard 1.550,00 kr R, RR
SSG7906 Dokumentförteckning över PED-rörklasser 6 Standard 0,00 kr R, RR
SSG7906 Dokumentförteckning över PED-rörklasser 6 Bilaga 0,00 kr R, RR
SSG7907 Tilläggskrav för svetsade rör och rördelar med styrkefaktor z = 0,7 för att uppfylla kraven i PED 2014/68/EU 2 Standard 2.395,00 kr R, RR
SSG7907E Additional requirements for welded pipes and fittings with weld factor z = 0.7 to comply with the requirements of PED 2014/68/EU 2 Standard 2.395,00 kr R, RR