Prislista

Teknikområden: RR

Genererad 2019-04-24 22:10:13

Nummer Titel Utgåva Typ Pris Teknikområde
SSG1374 Datablad. Ringförstärkning av rostfria rör för vakuumsystem 3 Standard 395,00 kr R, RR
SSG1374E Data sheet. Reinforcing rings for stainless steel pipes for vacuum systems 2 Standard 395,00 kr R, RR
SSG3255 Tätningsvattensystem. Anvisningar för utförande 3 Standard 695,00 kr M, MT, R, RR
SSG3255E Water seal systems. General layout instructions 3 Standard 695,00 kr M, MT, R, RR
SSG3280 Planpackningar – rekommendationer för val av material och hantering 4 Standard 695,00 kr M, MT, R, RR
SSG3280E Flat gaskets – recommendations for the selection of material and mounting 4 Standard 695,00 kr M, MT, R, RR
SSG7360 Blindfläns. DIN 2527B. Kolstål. PN 10 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7360E Blind flange. DIN 2527B. Carbon steel. PN 10 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7361 Blindfläns. DIN 2527B. Kolstål. PN 16 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7361E Blind flange. DIN 2527B. Carbon steel. PN 16 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7362 Blindfläns. DIN 2527B. Kolstål. PN 25 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7362E Blind flange. DIN 2527B. Carbon steel. PN 25 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7364 Vinkelstångskrage. Metriska dimensioner (ID). PN 10L (lågt tryck), PED 1 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7364E Angle steel collar. Metric dimensions (ID) PN10L (low pressure), PED 1 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7376 Blindfläns. ISO och ID-dimensioner. PN 10L (lågt tryck) 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7376E Blind flange. ISO and ID-dimensions. PN 10L (low pressure) 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7377 Blindfläns. ISO och ID-dimensioner. PN 10 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7377E Blind flange. ISO and ID-dimensions. PN 10 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7378 Blindfläns. ISO och ID-dimensioner. PN 16 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7378E Blind flange. ISO and ID-dimensions. PN 16 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7379 Blindfläns. ISO och ID-dimensioner. PN 25 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7379E Blind flange. ISO and ID-dimensions. PN 25 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7380 Blindfläns. ISO och ID-dimensioner. PN 40 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7380E Blind flange. ISO and ID-dimensions. PN 40 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7384 Lösfläns för GAP-skarvhylsor. Varmförzinkad. PN 10 (ersätter SSG 1384) 2 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7384E Loose flanges for GRP jointing sleeves. Hot dip zinc coated. PN 10 (supersedes SSG 1384E) 2 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7386 Blindspade. ISO och ID-dimensioner. PN 10 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7386E Blind spade. ISO and ID dimensions. PN 10 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7387 Blindspade. ISO och ID-dimensioner. PN 16 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7387E Blind spade. ISO and ID dimensions. PN 16 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7388 Blindspade. ISO och ID-dimensioner. PN 25 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7388E Blind spade. ISO and ID dimensions. PN 25. 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7389 Blindspade. ISO och ID-dimensioner. PN 40 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7389E Blind spade. ISO and ID dimensions. PN 40. 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7390 Gängade rördelar. Rostfritt stål (ersätter SSG 1390) 2 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7390E Threaded pipe fittings. Stainless steel (supersedes SSG 1390E) 2 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7391 Svetsade gängrör. Rostfritt stål (ersätter SSG 1391) 2 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7391E Welded tubes suitable for screwing. Stainless steel (supersedes SSG 1391E) 2 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7392 T-rör. Metriska dimensioner (ID). Special T-rör (SP1) enligt PED-rörklasser. Rostfritt material 2 Standard 895,00 kr R, RR
SSG7392E Tees. Metric dimensions (ID). Special tees (SP1) as per PED pipe classes. Non-corrosive materials 1 Standard 895,00 kr R, RR
SSG7394 Förstärkningsplåt för avgreningar. Metriska dimensioner, ID. Avgrening typ RP enligt PED-rörklasser. Rostfritt material 1 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7394E Reinforcement plates for branches. Metric dimensions, ID. Branch type RP according to PED pipe classes. Non- corrosive materials 1 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7395 Förstärkningsplåt för avgreningar. ISO dimensioner. Avgrening typ RP enligt PED-rörklasser. Rostfritt material. 1 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7395E Reinforcement plate for branches. ISO dimensions. Branch type RP according to PED pipe classes Non-corrosive material 1 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7400 T-Rör. ISO-dimensioner. Special T-Rör (SP) enligt PED-Rörklasser. Dimensioner som ej ingår i ISO 5251 1 Standard 895,00 kr R, RR
SSG7400E Tees. ISO dimensions. Special tees (SP) as per PED pipe classes. Dimensions not within ISO 5251 1 Standard 895,00 kr R, RR
SSG7464 Vinkelstångskrage. ISO dimensioner. PN 10L (lågt tryck), PED 1 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7464E Angle steel collar. ISO dimensions. PN 10L (low pressure), PED 1 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7465 Svetsring med krage. ISO-dimensioner PN 10, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7466 Svetsring med krage. ISO-dimensioner PN 16, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7466E Welding ring with collar. ISO-dimensions PN 16, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7467 Svetsring med krage. ISO-dimensioner PN 25, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7467E Welding ring with collar. ISO-dimensions PN 25, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7468 Svetsring med krage. ISO-dimensioner PN 40, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7468E Welding ring with collar. ISO-dimensions PN 40, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7480 Lösfläns för vinkelstångskragar. Varmförzinkad. Metriska och ISO-dimensioner. PN 10L (lågt tryck), PED. 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7480E Loose flange for angle steel collar. Hot-dip galvanized. Metric and ISO dimensions. PN 10L (low pressure), PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7481 Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. ISO-dimensioner. PN 10, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7481E Loose flange for welding ring with collar. Hot-dipped galvanised. ISO dimensions, PN 10, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7482 Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. ISO-dimensiner. PN 16, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7482E Loose flange for welding ring with collar. Hot-dipped galvanised. ISO dimensions, PN 16, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7483 Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. ISO-dimensioner. PN 25, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7483E Loose flange for welding ring with collar. Hot-dipped galvanised. ISO dimensions PN 25, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7485 Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. ISO-dimensioner. PN 40, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7485E Loose flange for welding ring with collar. Hot-dipped galvanised. ISO dimensions PN 40, PED 1 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7571 Märkning av gas- och vätskeinstallationer 6 Standard 1.095,00 kr R, RR
SSG7571E Labelling of gas and liquid installations 6 Standard 1.095,00 kr R, RR
SSG7572 Märkning av trycksatta anordningar vid tillverkning 2 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7572E Marking of pressure equipment during manufacturing 2 Standard 550,00 kr R, RR
SSG7591 Isolering av rörledningar, ventilationskanaler, vissa rökkanaler o d samt behållare 4 Standard 1.595,00 kr R, RR
SSG7591E Insulation of pipelines, ventilation ducts, certain smoke flues etc and storage tanks 4 Standard 1.595,00 kr R, RR
SSG7595 Isolering av rörledningar. Detaljutföranden 3 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7595E Insulation of pipelines. Constructional details 3 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7596 Isolering av cisterner, torn och tankar. Detaljutföranden 3 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7596E Insulation of tanks and towers. Constructional details 3 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7800 Kemikaliebeständiga glasfiberarmerade rör och rördelar av omättad esterplast för processledningar. GAP-rör och rördelar. Allmänna Fordringar. (ersätter SSG 1800) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7800E Chem.resist. glass fibre reinforced pipes of unsaturated ester plastic for process piping. GRP pipes and pipe fittings. General requirements. (supersedes SSG 1800E) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7801 Rör av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rör. (ersätter SSG 1801) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7801E Piping of chemical-resistant, glass-fibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. GRP pipes. (supersedes SSG 1801) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7805 Rördelar för processledningar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast. Översikt. (ersätter SSG 1805) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7805E Piping fittings of chemical-resistant, glass fibre reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. Survey. (supersedes SSG 1805E) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7806 Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Rörböj. (ersätter SSG 1806) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7806E Piping of chemical-resistant, glassfibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. GRP fittings. Pipe bends. (supersedes SSG 1806E) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7807 Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. T-rör. (ersätter SSG 1807) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7808 Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Kon. (ersätter SSG 1808) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7808E Pipe fittings of chemical-resistant, glassfibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. GRP pipe fittings. Tapers. (supersedes SSG 1808E) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7809 Rördelar av kem.best. Glasf.arm. omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Skarvhylsa med krage. PN6, PN10 och PN16. (ersätter SSG 1809) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7809E Pipe fittings of chem.resist. Glassf.reinf. unsaturated ester plastic for process pipes. GRP. Connection sleeve with collar. PN6, PN10 and PN16. (supersedes SSG 1809E) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7810 Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Skarvhylsa med fläns. PN10/1. (ersätter SSG 1810) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7810E Pipe fittings of chem.resist. Glassf.reinf. unsaturated ester plastic for process pipes. GRP pipe fittings. Connection sleeve with flange. PN 10/1. (supersedes SSG 1810E) 1 Standard 395,00 kr R, RR
SSG7821 Tryck och temperaturgränser för rörklass PN 10, PN 16, PN 25 och PN 40 enligt flänsstandard SS-EN 1092-1:2001 samt PN 10L 2 Standard 895,00 kr R, RR
SSG7821E Pressure and temperature ratings for pipe class PN 10, PN 16, PN 25 and PN 40 as per flange standard SS-EN 1092-1:2001 and PN 10L 2 Standard 895,00 kr R, RR
SSG7822 Tryck och temperaturgränser för rörklass DCS10A, DCS16A och DCS25A enligt flänsstandard SS-EN 1092-1:2001 2 Standard 895,00 kr R, RR
SSG7822E Pressure and temperature ratings for pipe class DCS10A, DCS16A and DCS25A as per flange standard SS-EN 1092-1:2001 2 Standard 895,00 kr R, RR
SSG7827 Provtryck för tryckklasserna PN 10, PN 16 och PN 25. Material kolstål, P235GH 1 Standard 895,00 kr R, RR
SSG7827E Test pressure for pressure classes PN 10, PN 16 and PN 25. Carbon steel, P235GH 1 Standard 895,00 kr R, RR
SSG7828 Max provtryck för tryckklasserna PN 10L, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 för material rostfritt stål (SS) och syrafast stål (AS) 1 Standard 895,00 kr R, RR
SSG7828E Max test pressure for pressure classes PN 10L, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 for stainless steel (SS) and acid-resistant steel (AS) 1 Standard 895,00 kr R, RR
SSG7829 PED-Rörklasser - sammanställning 3 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7829E PED pipe classes - list 3 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7830 PED – rörklass MSS10L. Rörledningar för låga tryck. Metrisk dimensionsserie, PN 10L, Material 1.4307, z=0.7. 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7830E PED – pipe class MSS10L. Low pressure. Metric dimension series, PN 10L, Material 1.4307, z=0.7. 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7831 PED - rörklass MSS10A. Metrisk dimensionsserie, PN 10, Material 1.4307, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7831E PED - pipe class MSS10A. Metric dimension series, PN 10, Material 1.4307, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7832 PED - Rörklass MSS16A. Metrisk dimensionsserie, PN 16, Material 1.4307, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7832E PED - pipe class MSS16A. Metric dimension series, PN 16, Material 1.4307, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7833 PED - Rörklass MSS25A. Metrisk dimensionsserie, PN 25, Material 1.4307, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7833E PED - pipe class MSS25A. Metric dimension series, PN 25, Material 1.4307, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7834 PED - Rörklass MSS40A. Metrisk dimensionsserie, PN 40, Material 1.4307, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7834E PED - pipe class MSS40A. Metric dimension series, PN 40, Material 1.4307, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7835 PED – rörklass MAS10L. Rörledningar för låga tryck. Metrisk dimensionsserie, PN 10L, Material 1.4432/1.4404, z=0.7. 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7835E PED – pipe class MAS10L. Low pressure. Metric dimension series, PN 10L, Material 1.4432/1.4404, z=0.7. 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7836 PED - rörklass MAS10A. Metrisk dimensionsserie, PN 10, Material 1.4432/1.4404, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7836E PED - pipe class MAS10A. Metric dimension series, PN 10, Material 1.4432/1.4404, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7837 PED - rörklass MAS16A. Metrisk dimensionsserie, PN 16, Material 1.4432/1.4404, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7837E PED - pipe class MAS16A. Metric dimension series, PN 16, Material 1.4432/1.4404, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7838 PED - rörklass MAS25A. Metrisk dimensionsserie, PN 25, Material 1.4432/1.4404, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7838E PED - pipe class MAS25A. Metric dimension series, PN 25, Material 1.4432/1.4404, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7839 PED - rörklass MAS40A. Metrisk dimensionsserie, PN 40, Material 1.4432/1.4404, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7839E PED - pipe class MAS40A. Metric dimension series, PN 40, Material 1.4432/1.4404, z=0,7 2 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7840 PED - rörklass ESS10L. Rörledningar för låga tryck. ISO dimensionsserie, PN 10L, Material 1.4307, z=0.7. 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7840E PED - Pipe Class ESS10L. Low pressure. ISO dimension series, PN 10L, Material 1.4307, z=0.7. 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7841 PED-Rörklass ESS10A. ISO-dimensionsserie, PN 10, Material 1.4307, Z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7841E PED - pipe class ESS10A. ISO dimension series, PN 10, Material 1.4307, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7842 PED-Rörklasser ESS16A. ISO dimensionsserie, PN 16, Material 1.4307, Z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7842E PED - pipe class ESS16A. ISO dimension series, PN 16, Material 1.4307, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7843 PED-Rörklasser ESS25A. ISO dimensionsserie, PN 25, Material 1.4307, Z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7843E PED - pipe class ESS25A. ISO dimension series, PN 25, Material 1.4307, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7844 PED-Rörklasser ESS40A. ISO dimensionsserie, PN 40, Material 1.4307, Z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7844E PED - pipe class ESS40A. ISO dimension series, PN 40, Material 1.4307, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7845 PED - rörklass EAS10L. Rörledningar för låga tryck. ISO dimensionsserie, PN 10L, Material 1.4432, z=0.7. 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7845E PED - Pipe Class EAS10L. Low pressure. ISO dimension series, PN 10L, Material 1.4432, z=0.7. 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7846 PED-Rörklass EAS10A. ISO-dimensionsserie, PN 10, Material 1.4432, Z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7846E PED - pipe class EAS10A. ISO dimension series, PN 10, Material 1.4432, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7847 PED-Rörklass EAS16A. ISO-dimensionsserie, PN 16, Material 1.4432, Z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7847E PED - pipe class EAS16A. ISO dimension series, PN 16, Material 1.4432, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7848 PED-Rörklass EAS25A. ISO-dimensionsserie, PN 25, Material 1.4432, Z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7848E PED - pipe class EAS25A. ISO dimension series, PN 25, Material 1.4432, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7849 PED-Rörklass EAS40A. ISO-dimensionsserie, PN 40, Material 1.4432, Z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7849E PED - pipe class EAS40A. ISO dimension series, PN 40, Material 1.4432, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7850 PED - Rörklass DCS10A. DIN dimensionsserie, PN 10, Material P235GH, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7850E PED - pipe class DCS10A. DIN dimension series, PN 10, Material P235GH, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7851 PED - Rörklass DCS16A. DIN dimensionsserie, PN 16, Material P235GH, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7851E PED - pipe class DCS16A. DIN dimension series, PN 16, Material P235GH, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7852 PED - Rörklass DCS25A. DIN dimensionsserie, PN 25, Material P235GH, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7852E PED - pipe class DCS25A. DIN dimension series, PN 25, Material P235GH, z=0,7 1 Standard 1.295,00 kr R, RR
SSG7904 Användarhandledning för SSGs rörklasser enligt PED. (EUs direktiv om tryckbärande anordningar, 97/23/EG) 1 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7904E User Guide for SSG’s Pipe Classes according to the PED 1 Standard 695,00 kr R, RR
SSG7906 Dokumentförteckning över PED_Rörklasser 5 Standard 0,00 kr R, RR
SSG7907 Tilläggskrav för svetsade rör och rördelar med styrkefaktor z=0,7 för att uppfylla kraven i AFS 1999:4 (Directive 97/23/EC) 1 Standard 1.995,00 kr R, RR
SSG7907E Additional requirement for welded pipes and fittings with weld factor z=0.7 to comply with the requirements of AFS 1999:4 (Directive 97/23/EC) 1 Standard 1.995,00 kr R, RR