Prislista

Teknikområden: RR

Genererad 2024-05-21 07:50:25

Nummer Titel Utgåva Typ Pris Teknikområde
SSG0001 Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG. 1 Standard 0,00 kr A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
SSG0001E Purpose, interpretation and application of the document published by SSG. 1 Standard 0,00 kr A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
SSG3255 Tätningsvattensystem – anvisningar för utförande 4 Standard 940,00 kr M, MT, R, RR
SSG3255E Water seal systems – general layout instructions 4 Standard 940,00 kr M, MT, R, RR
SSG3280 Planpackningar – rekommendationer för val av material och hantering 4 Standard 940,00 kr M, MT, R, RR
SSG3280E Flat gaskets – recommendations for the selection of material and mounting 4 Standard 940,00 kr M, MT, R, RR
SSG7374 Ringförstärkning av rostfria rör för vakuumsystem 2 Standard 750,00 kr R, RR
SSG7374E Reinforcement ring of stainless steel pipes for vacuum systems 2 Standard 750,00 kr R, RR
SSG7380 Blindfläns. Varmförzinkad. Metriska (ID) och ISO-dimensioner. PN 3–PN 40, PED 2 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7380E Blind flange. Hot dip galvanized. Metric (ID) and ISO dimensions. PN 3–PN 40, PED 2 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7386 Skyddsplåt – ISO- och ID-dimensioner – PN10, PN16, PN25 och PN40 2 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7386E Protective plate – ISO and ID dimensions – PN10, PN16, PN25 and PN40 2 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7390 Gängade rördelar – rostfritt eller syrafast stål 3 Standard 750,00 kr R, RR
SSG7390E Threaded pipe fittings – stainless or acid resistant steel 3 Standard 750,00 kr R, RR
SSG7391 Svetsade gängrör – rostfritt eller syrafast stål 3 Standard 750,00 kr R, RR
SSG7391E Welded pipes suitable for screwing – stainless or acid resistant steel 3 Standard 750,00 kr R, RR
SSG7392 T-rör med metriska dimensioner (ID) i rostfritt material – special-T-rör (SP1) enligt PED-rörklasser 3 Standard 1 220,00 kr R, RR
SSG7392E Tees with metric dimensions (ID) in stainless material – special-Tees (SP1) according to PED piping classes 3 Standard 1 220,00 kr R, RR
SSG7400 T-rör med ISO-dimensioner i rostfritt material – special-T-rör (SP) enligt PED-rörklasser 2 Standard 1 220,00 kr R, RR
SSG7400E Tees with metric dimensions in stainless material – special-Tees (SP) according to PED piping classes 2 Standard 1 220,00 kr R, RR
SSG7480 Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. Metriska (ID) och ISO-dimensioner. PN 3–PN 40, PED 2 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7480E Loose flange for welding ring with collar. Hot dip galvanized. Metric (ID) and ISO dimensions. PN 3–PN 40, PED 2 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7571 Märkning av gas- och vätskeinstallationer 7 Standard 1 460,00 kr R, RR, FNP
SSG7571E Labelling of gas and liquid installations 7 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7572 Märkning av trycksatta anordningar vid tillverkning 2 Standard 750,00 kr R, RR
SSG7572E Marking of pressure equipment during manufacturing 2 Standard 750,00 kr R, RR
SSG7591 Isolering av rörledningar, ventilationskanaler, rökkanaler och behållare 5 Standard 2 160,00 kr R, RR
SSG7591E Insulation of pipelines, ventilation ducts, smoke flues and storage tanks 5 Standard 2 160,00 kr R, RR
SSG7595 Isolering av rörledningar – detaljutföranden 4 Standard 940,00 kr R, RR
SSG7595E Insulation of pipelines – constructional details 4 Standard 940,00 kr R, RR
SSG7596 Isolering av cisterner, torn och tankar – detaljutföranden 4 Standard 940,00 kr R, RR
SSG7596E Insulation of cisterns, towers and tanks – constructional details 4 Standard 940,00 kr R, RR
SSG7800 Kemikaliebeständiga glasfiberarmerade plaströr och rördelar för processledningar – allmänna krav 2 Standard 2 700,00 kr R, RR
SSG7800 Kemikaliebeständiga glasfiberarmerade plaströr och rördelar för processledningar – allmänna krav 2 RedigerbarBilaga 750,00 kr R, RR
SSG7800E Chemical-resistant fibreglass reinforced plastic pipes and pipe fittings for process pipes – general requirements 2 Standard 2 700,00 kr R, RR
SSG7800E Chemical-resistant fibreglass reinforced plastic pipes and pipe fittings for process pipes – general requirements 2 RedigerbarBilaga 750,00 kr R, RR
SSG7821 Tryck- och temperaturgränser för rörklass PN10–PN40 samt PN3. Material: rostfritt och syrafast stål 4 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7821E Pressure and temperature limits for piping classes PN10–PN40 and PN3. Material: stainless and acid resistant steel 4 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7822 Tryck- och temperaturgränser för rörklass PN10–PN40. Material: kolstål 4 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7822E Pressure and temperature limits for piping classes PN10–PN40. Material: carbon steel 4 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7827 Provtryck för tryckklasserna PN10, 16, 25 och 40 för olegerade och legerade stål 2 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7827E Test pressure for pressure classes PN10, 16, 25 & 40 for unalloyed and alloyed steel 2 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7828 Provtryck för tryckklasserna PN3, 10, 16, 25 och 40 för rostfritt stål, syrafast stål och duplex-stål 2 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7828E Test pressure for pressure classes PN3, 10, 16, 25 & 40 for stainless steel, acid resistant and duplex steel 2 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7829 Rörklasser enligt PED: sammanställning 5 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7829E Piping class according to PED: summary 5 Standard 1 460,00 kr R, RR
SSG7830 PED – rörklass MSS__A. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4307, z = 0,7 4 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7830E PED – piping class MSS__A. Pipelines for metric dimension series, material 1.4307, z=0,7 4 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7835 PED – rörklass MAS__A. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4432/1.4404, z = 0,7 4 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7835E PED – piping class MSS__A. Pipelines for metric dimension series, material 1.4432/1.4404, z=0,7 4 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7840 PED – rörklass ESS__A. Rörledningar för ISO- dimensionsserie, material 1.4307, z = 0,7 3 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7840E PED – piping class ESS__A. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4307, z = 0,7 3 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7845 PED – rörklass EAS__A. Rörledningar för ISO-dimensionsserie, material 1.4432/1.4404, z = 0,7 3 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7845E PED – piping class EAS__A. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4432/1.4404, z = 0,7 3 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7850 PED – rörklass ECS__B. Rörledningar för ISO-dimensionsserie, material P235GH, z = 1,0 3 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7850E PED – piping class ECS__B. Pipelines for ISO dimension series, material P235GH, z=1,0 3 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7860 PED – rörklass MSS__B. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4307, z = 1,0 2 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7860E PED – piping class MSS__B. Pipelines for metric dimension series, material 1.4307, z = 1,0 2 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7865 PED – rörklass MAS__B. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4432/1.4404 z = 1,0 2 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7865E PED – pipe class MAS__B. Pipelines for metric dimension series, material 1.4432/1.4404, z = 1,0 2 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7870 PED – rörklass ESS__B. Rörledningar för ISO- dimensionsserie, material 1.4307, z = 1,0 2 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7870E PED – piping class ESS__B. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4307, z = 1,0 2 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7875 PED – rörklass EAS__B. Rörledningar för ISO-dimensionsserie, material 1.4432/1.4404, z = 1,0 2 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7875E PED – piping class EAS__B. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4432/1.4404, z = 1,0 2 Standard 4 080,00 kr R, RR
SSG7904 Användarhandledning för SSG:s rörklasser enligt PED 2 Standard 1 220,00 kr R, RR
SSG7904E User guide for SSG’s pipe classes according to the PED 2 Standard 1 220,00 kr R, RR
SSG7905 Guide för fästelement enligt PED 2 Standard 1 760,00 kr R, RR
SSG7906 Dokumentförteckning över PED-rörklasser 7 Standard 0,00 kr R, RR
SSG7906 Dokumentförteckning över PED-rörklasser 7 Bilaga 0,00 kr R, RR
SSG7907 Tilläggskrav för svetsade rör och rördelar med styrkefaktor z = 0,7 för att uppfylla kraven i PED 2014/68/EU 2 Standard 2 700,00 kr R, RR
SSG7907E Additional requirements for welded pipes and fittings with weld factor z = 0.7 to comply with the requirements of PED 2014/68/EU 2 Standard 2 700,00 kr R, RR