Prislista

Teknikområden: S

Genererad 2024-05-21 08:14:18

Nummer Titel Utgåva Typ Pris Teknikområde
SSG0001 Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG. 1 Standard 0,00 kr A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
SSG0001E Purpose, interpretation and application of the document published by SSG. 1 Standard 0,00 kr A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
SSG1281 Akustiska och visuella varningssignaler 3 Standard 940,00 kr I, S
SSG2100 SSG Riskhanteringsmodell 2 Standard 940,00 kr S
SSG2101 Identifiering av riskkällor 4 Standard 750,00 kr S
SSG2101E Identifying sources of risk 4 Standard 750,00 kr S
SSG2102 Checklista: enkel riskinventering 3 Standard 750,00 kr S
SSG2103 Handlingsplan 4 Standard 540,00 kr S
SSG2105 Checklista: intern brandskyddskontroll 4 Standard 750,00 kr S
SSG2106 Checklista: säkra stopp 3 Standard 750,00 kr S
SSG2107 Konsekvensbedömning vid förändring av organisation och bemanning - AFS 2001:1 3 Standard 750,00 kr S
SSG2109 Arbetssäkerhetsanalys 4 Standard 750,00 kr S
SSG2110 Checklista: skyddsrond 3 Standard 750,00 kr S
SSG2111 Arbetsmiljöplan 4 Standard 750,00 kr S
SSG2112 Riskidentifiering för införande av ny kemisk produkt 5 Standard 940,00 kr S
SSG2112E Risk identification for the introduction of a new chemical product 1 Standard 940,00 kr S
SSG2113 Riskbedömning av trycksatta anordningar 4 Standard 940,00 kr S
SSG2114 Checklista vid användning av arbetsutrustning enligt AFS 2006:4 3 Standard 750,00 kr S
SSG2115 Arbetsschema för säkerhetsgranskning: metod HAZOP 3 Standard 750,00 kr S
SSG2116 Arbetsschema för säkerhetsgranskning: metod What-if 3 Standard 750,00 kr S
SSG2116E Hazard analysis review: What-if 3 Standard 750,00 kr S
SSG2117 Arbetsschema för säkerhetsgranskning: metod Grovanalys 3 Standard 750,00 kr S
SSG2119 Riskbedömning vid förändringsarbete 3 Standard 940,00 kr S
SSG2122 Riskbedömning: Hälsa – Personsäkerhet 2 Standard 750,00 kr S
SSG2130 Säkert målningsarbete – krav på utbildning och medicinska kontroller 1 Standard 750,00 kr Y, S
SSG2130E Safe painting – requirements for training and medical examinations 1 Standard 750,00 kr Y, S
SSG2200 Krav på säkerhetskurs för entreprenörer 23 Standard 0,00 kr S
SSG2200E Safety course requirements for contractors 23 Standard 0,00 kr S
SSG2220 Vägledning för säker av- och påställning av arbetsutrustning 2 Standard 1 460,00 kr A, S
SSG2220E Guide for the safe shut-down and start-up of work equipment 2 Standard 1 460,00 kr A, S
SSG2230 Trycksatta anordningar – livscykelbaserad och tvärteknisk guide 2 Standard 1 220,00 kr E, I, R, S
SSG2230E Pressurised equipment – life cycle based and multi-technical guide 2 Standard 1 220,00 kr E, I, R, S
SSG2240 Säkerhetskritisk instrumentering 3 Standard 2 840,00 kr E, I, S
SSG2241 Användarhandledning - Säkerhetskritisk instrumentering enligt SSG 2 Standard 1 760,00 kr E, I, S
SSG2241 Användarhandledning - Säkerhetskritisk instrumentering enligt SSG 2 RedigerbarBilaga 540,00 kr E, I, S
SSG2242 Vägledning - Skyddsfunktioner med säkerhetskritisk instrumentering 1 Standard 1 460,00 kr E, I, S
SSG2242 Vägledning - Skyddsfunktioner med säkerhetskritisk instrumentering 1 Bilaga 750,00 kr E, I, S
SSG2242E Guideline – Protective functions with safety-critical instrumentation 1 Standard 1 460,00 kr E, I, S
SSG2242E Guideline – Protective functions with safety-critical instrumentation 1 Bilaga 750,00 kr E, I, S
SSG2250 SSG Guide - Högtrycksskador 1 RedigerbarBilaga 0,00 kr S