Prislista

Teknikområden: Y

Genererad 2021-11-27 21:02:45

Nummer Titel Utgåva Typ Pris Teknikområde
SSG0001 Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG. 1 Standard 0,00 kr B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V
SSG0001E Purpose, interpretation and application of the document published by SSG. 1 Standard 0,00 kr B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V
SSG1000 Projektering och upphandling av ytskydd genom målning – allmänna bestämmelser 13 Standard 1.550,00 kr Y
SSG1000 Projektering och upphandling av ytskydd genom målning – allmänna bestämmelser 13 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1000E Design and procurement of protective paint system – general regulations 13 Standard 1.550,00 kr Y
SSG1000E Design and procurement of protective paint system – general regulations 13 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1001 SSGs ytskyddsstandard – en översikt. Guide vid projektering och upphandling 5 Standard 0,00 kr B, Y
SSG1001 SSGs ytskyddsstandard – en översikt. Guide vid projektering och upphandling 5 RedigerbarBilaga 0,00 kr B, Y
SSG1001E SSG’s surface protection standard – an overview. Quick guide during planning and procurement 5 Standard 0,00 kr B, Y
SSG1001E SSG’s surface protection standard – an overview. Quick guide during planning and procurement 5 RedigerbarBilaga 0,00 kr B, Y
SSG1005 Anvisningar för utförande av nymålning på metalliska material 14 Standard 1.075,00 kr Y
SSG1005E Recommendations for initial painting on metallic materials 14 Standard 1.075,00 kr Y
SSG1006 Färger för korrosionsskydd av metalliska material – fabrikatförteckning 11 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1006E Paints for corrosion protection of metallic materials – list of makes 11 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1007 Kulörer för täckmålning av metalliska material 11 Standard 830,00 kr Y
SSG1007E Colours of finishing paints on metallic materials 11 Standard 830,00 kr Y
SSG1008 Projektering och upphandling av styckvis varmförzinkning 6 Standard 830,00 kr Y
SSG1008 Projektering och upphandling av styckvis varmförzinkning 6 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1008E Project planning and procurement of single item hot-dip galvanizing 6 Standard 830,00 kr Y
SSG1008E Project planning and procurement of single item hot-dip galvanizing 6 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1009 Anvisningar för utförande av nymålning på varmförzinkat stål 13 Standard 1.075,00 kr Y
SSG1009E Recommendations for initial painting on hot-dip galvanized steel 13 Standard 1.075,00 kr Y
SSG1010 Anvisningar för utförande av underhållsmålning (ommålning) på metalliska material 12 Standard 1.550,00 kr Y
SSG1010E Recommendation for maintenance painting (repainting) of metallic materials 12 Standard 1.075,00 kr Y
SSG1011 Rengöringsmetoder på metalliska material före all slags målning och kompositbeläggning 10 Standard 830,00 kr Y
SSG1011E Cleaning methods for metallic materials before all types of painting and composite application 10 Standard 830,00 kr Y
SSG1012 Val av målningssystem 12 Standard 2.395,00 kr Y
SSG1012E Choice of painting system 12 Standard 2.395,00 kr Y
SSG1013 Ytbeläggningar på metall med kompositmaterial 1 Standard 830,00 kr Y
SSG1013E Surface coatings of composite material on metal 1 Standard 830,00 kr Y
SSG1014 Invändig beläggning av cisterner genom målning 1 Standard 830,00 kr Y
SSG1014E Internal coating of cisterns by painting 1 Standard 830,00 kr Y
SSG1016 Korrosion under isolering – guide vid upphandling av ytbehandling 1 Standard 475,00 kr Y
SSG1016E Corrosion under insulation – guide for procurement of surface treatment 1 Standard 475,00 kr Y
SSG1017 Anvisningar för utförande av målningskontroll 8 Standard 1.075,00 kr Y
SSG1017 Anvisningar för utförande av målningskontroll 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1017E Recommendations for the inspection of painting 8 Standard 1.075,00 kr Y
SSG1017E Recommendations for the inspection of painting 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1018 Guide för beställning av brandskyddsfärg till kolstål 1 Standard 475,00 kr Y
SSG1018E Guide for ordering fire protection paint systems for carbon steel 1 Standard 475,00 kr Y
SSG1021 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Tvåkomponenters epoxi- eller polyuretangrundfärg GA, GK, GS 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1021 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Tvåkomponenters epoxi- eller polyuretangrundfärg GA, GK, GS 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1021E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Two-pack epoxy or polyurethane primer GA, GK, GS 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1021E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Two-pack epoxy or polyurethane primer GA, GK, GS 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1022 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Zinkpulverpigmenterad epoxigrundfärg GB,GZ 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1022 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Zinkpulverpigmenterad epoxigrundfärg GB,GZ 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1022E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Zinc powder-pigmented epoxy primer GB, GZ 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1022E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Zinc powder-pigmented epoxy primer GB, GZ 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1023 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Akryl- eller vinylgrundfärg GE, GL 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1023 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Akryl- eller vinylgrundfärg GE, GL 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1023E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Acrylic or vinyl primer GE, GL 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1023E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Acrylic or vinyl primer GE, GL 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1024 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Yttolerant olje- eller fet alkydgrundfärg GM, GP 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1024 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Yttolerant olje- eller fet alkydgrundfärg GM, GP 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1024E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Surface tolerant oil or long-oil alkyd primer GM, GP 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1024E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Surface tolerant oil or long-oil alkyd primer GM, GP 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1025 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Tvåkomponenters oxiranestergrundfärg GR 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1025 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Tvåkomponenters oxiranestergrundfärg GR 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1025E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Two-pack oxirane ester primer GR 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1025E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Two-pack oxirane ester primer GR 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1026 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Tvåkomponenters epoxi- eller polyuretantäckfärg TA, TB, TD 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1026 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Tvåkomponenters epoxi- eller polyuretantäckfärg TA, TB, TD 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1026E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Two-pack epoxy or polyurethane top paint TA, TB, TD 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1026E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Two-pack epoxy or polyurethane top paint TA, TB, TD 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1027 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Akryl- eller vinyltäckfärg TE, TL 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1027 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Akryl- eller vinyltäckfärg TE, TL 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1027E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Acrylic or vinyl top paint TE, TL 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1027E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Acrylic or vinyl top paint TE, TL 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1028 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Alkydtäckfärg TM, TP 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1028 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Alkydtäckfärg TM, TP 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1028E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Alkyd top paint TM, TP 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1028E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Alkyd top paint TM, TP 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1029 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Tvåkomponenters oxiranestertäckfärg TR 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1029 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Tvåkomponenters oxiranestertäckfärg TR 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1029E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Two-pack oxirane ester top paint TR 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1029E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Two-pack oxirane ester top paint TR 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1030 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Lösningsmedelsfri epoxi-, vinylester- eller polyestertäckfärg TF, TG 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1030 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Lösningsmedelsfri epoxi-, vinylester- eller polyestertäckfärg TF, TG 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1030E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Solvent-free epoxy, vinyl ester or polyester top paint TF, TG 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1030E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Solvent-free epoxy, vinyl ester or polyester top paint TF, TG 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1100 Egenskapskrav på färgsystem rekommenderade i SSG 1012 5 Standard 1.900,00 kr Y
SSG1100 Egenskapskrav på färgsystem rekommenderade i SSG 1012 5 RedigerbarBilaga 1.075,00 kr Y
SSG1100E Required characteristics of a paint system recommended in SSG 1012E 5 Standard 1.900,00 kr Y
SSG1100E Required characteristics of a paint system recommended in SSG 1012E 5 RedigerbarBilaga 1.075,00 kr Y
SSG1906 Fogfria golvbeläggningar av plastbaserad massa inom massa- och pappersindustrin. 2 Standard 1.550,00 kr B, Y
SSG1906 Fogfria golvbeläggningar av plastbaserad massa inom massa- och pappersindustrin. 2 Bilaga 660,00 kr B, Y
SSG1906E Seamless floor coatings of plastic-based compound in the pulp and paper industry. 2 Standard 1.550,00 kr B, Y
SSG1906E Seamless floor coatings of plastic-based compound in the pulp and paper industry. 2 Bilaga 660,00 kr B, Y
SSG1911 Cisternbeläggningar med organiska material. Rapport 2 Standard 0,00 kr Y
SSG1911E Organic coatings for tanks. Report 1 Standard 0,00 kr Y
SSG1912 Vattenburna färgsystem i korrosiva miljöer 1 Standard 830,00 kr Y
SSG1912E Waterborne paint system in corrosive environments 1 Standard 830,00 kr Y
SSG1913 Ytskydd inom industrin, erfarenheter från ett upphandlingsprojekt 1 Standard 830,00 kr Y
SSG1913E Surface protection in industry, experience from a procurement project 1 Standard 830,00 kr Y
SSG1914 Målning av sulfidbelagda ytor i cisterner 1 Standard 830,00 kr Y
SSG1914E Painting of sulphide coated surfaces in tanks 1 Standard 830,00 kr Y