Prislista

Teknikområden: Y

Genererad 2024-05-21 06:46:25

Nummer Titel Utgåva Typ Pris Teknikområde
SSG0001 Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG. 1 Standard 0,00 kr A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
SSG0001E Purpose, interpretation and application of the document published by SSG. 1 Standard 0,00 kr A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
SSG1000 Projektering och upphandling av ytskydd genom målning – allmänna bestämmelser 14 Standard 1 760,00 kr Y
SSG1000 Projektering och upphandling av ytskydd genom målning – allmänna bestämmelser 14 RedigerbarBilaga 750,00 kr Y
SSG1000E Design and procurement of protective paint system – general regulations 14 Standard 1 760,00 kr Y
SSG1000E Design and procurement of protective paint system – general regulations 14 RedigerbarBilaga 750,00 kr Y
SSG1001 SSGs ytskyddsstandard – en översikt. Guide vid projektering och upphandling 5 Standard 0,00 kr B, Y
SSG1001 SSGs ytskyddsstandard – en översikt. Guide vid projektering och upphandling 5 RedigerbarBilaga 0,00 kr B, Y
SSG1001E SSG’s surface protection standard – an overview. Quick guide during planning and procurement 5 Standard 0,00 kr B, Y
SSG1001E SSG’s surface protection standard – an overview. Quick guide during planning and procurement 5 RedigerbarBilaga 0,00 kr B, Y
SSG1005 Anvisningar för utförande av nymålning på metalliska material 15 Standard 1 220,00 kr Y
SSG1005E Recommendations for initial painting on metallic materials 15 Standard 1 220,00 kr Y
SSG1006 Färger för korrosionsskydd av metalliska material – fabrikatförteckning 14 Standard 1 460,00 kr Y
SSG1006E Paints for corrosion protection of metallic materials – list of makes 14 Standard 1 460,00 kr Y
SSG1007 Kulörer för täckmålning av metalliska material 11 Standard 940,00 kr Y
SSG1007E Colours of finishing paints on metallic materials 11 Standard 940,00 kr Y
SSG1008 Projektering och upphandling av styckvis varmförzinkning 6 Standard 940,00 kr Y
SSG1008 Projektering och upphandling av styckvis varmförzinkning 6 RedigerbarBilaga 750,00 kr Y
SSG1008E Project planning and procurement of single item hot-dip galvanizing 6 Standard 940,00 kr Y
SSG1008E Project planning and procurement of single item hot-dip galvanizing 6 RedigerbarBilaga 750,00 kr Y
SSG1009 Anvisningar för utförande av nymålning på varmförzinkat stål 13 Standard 1 220,00 kr Y
SSG1009E Recommendations for initial painting on hot-dip galvanized steel 13 Standard 1 220,00 kr Y
SSG1010 Anvisningar för utförande av underhållsmålning (ommålning) på metalliska material 12 Standard 1 760,00 kr Y
SSG1010E Recommendation for maintenance painting (repainting) of metallic materials 12 Standard 1 220,00 kr Y
SSG1011 Rengöringsmetoder på metalliska material före all slags målning och kompositbeläggning 10 Standard 940,00 kr Y
SSG1011E Cleaning methods for metallic materials before all types of painting and composite application 10 Standard 940,00 kr Y
SSG1012 Val av målningssystem 12 Standard 2 700,00 kr Y
SSG1012E Choice of painting system 12 Standard 2 700,00 kr Y
SSG1013 Ytbeläggningar på metall med kompositmaterial 1 Standard 940,00 kr Y
SSG1013E Surface coatings of composite material on metal 1 Standard 940,00 kr Y
SSG1014 Invändig beläggning av cisterner genom målning 1 Standard 940,00 kr Y
SSG1014E Internal coating of cisterns by painting 1 Standard 940,00 kr Y
SSG1016 Korrosion under isolering – guide vid upphandling av ytbehandling 1 Standard 540,00 kr Y
SSG1016E Corrosion under insulation – guide for procurement of surface treatment 1 Standard 540,00 kr Y
SSG1017 Anvisningar för utförande av målningskontroll 9 Standard 1 220,00 kr Y
SSG1017 Anvisningar för utförande av målningskontroll 9 RedigerbarBilaga 750,00 kr Y
SSG1017E Recommendations for the inspection of painting 9 Standard 1 220,00 kr Y
SSG1017E Recommendations for the inspection of painting 9 RedigerbarBilaga 750,00 kr Y
SSG1018 Guide för beställning av brandskyddsfärg till kolstål 1 Standard 540,00 kr Y
SSG1018E Guide for ordering fire protection paint systems for carbon steel 1 Standard 540,00 kr Y
SSG1020 Guide för att värdera behovet av underhållsmålning 1 Standard 1 760,00 kr Y
SSG1020E Guide for evaluating the need for maintenance painting 1 Standard 1 760,00 kr Y
SSG1100 Färgsystem för miljöer inom industrin – krav och tester 6 Standard 2 160,00 kr Y
SSG1100 Färgsystem för miljöer inom industrin – krav och tester 6 RedigerbarBilaga 0,00 kr Y
SSG1100E Paint systems for industrial environments – requirements and tests 6 Standard 2 160,00 kr Y
SSG1100E Paint systems for industrial environments – requirements and tests 6 RedigerbarBilaga 0,00 kr Y
SSG1906 Fogfria golvbeläggningar av plastbaserad massa inom massa- och pappersindustrin. 2 Standard 1 760,00 kr B, Y
SSG1906 Fogfria golvbeläggningar av plastbaserad massa inom massa- och pappersindustrin. 2 Bilaga 750,00 kr B, Y
SSG1906E Seamless floor coatings of plastic-based compound in the pulp and paper industry. 2 Standard 1 760,00 kr B, Y
SSG1906E Seamless floor coatings of plastic-based compound in the pulp and paper industry. 2 Bilaga 750,00 kr B, Y
SSG1911 Cisternbeläggningar med organiska material. Rapport 2 Standard 0,00 kr Y
SSG1911E Organic coatings for tanks. Report 1 Standard 0,00 kr Y
SSG2130 Säkert målningsarbete – krav på utbildning och medicinska kontroller 1 Standard 750,00 kr Y, S
SSG2130E Safe painting – requirements for training and medical examinations 1 Standard 750,00 kr Y, S