Indragen
2011-02-22

SSG6714

Titel

Infästningar i betongkonstruktioner. Anvisningar för val av utförande (ersätter SSG 5714)

Orientering

Indragen och ersatt av Rapport SSG 6914. Dokumentet ger anvisningar för val av infästningsutförande i betongkonstruktioner. Se även anslutande standarder SSG 6715 och SSG 6716.

SSG-nummer
SSG6714
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2000-12-01
Granskad
2000-12-01
Status
Indragen
Teknikområden
B
Teknikgrupper
BG Huskonstruktioner av monteringsfärdiga element
Typ
Standard
Pris
540 kr

Ansvarig kommitté

Filer

6714.pdf Huvuddokument 540 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.