Indragen

SSG5714

Titel

Infästningar i betongkonstruktioner. Anvisningar för val av utförande

Orientering

Standarden ger anvisningar för val av infästningsutförande i betongkonstruktioner samt ger kommentarer.

SSG-nummer
SSG5714
Aktuell utgåva
1
Publicerad
1987-03-01
Granskad
1987-03-01
Status
Indragen
Teknikområden
B
Teknikgrupper
BG Huskonstruktioner av monteringsfärdiga element
Typ
Standard

Ansvarig kommitté

Filer

5714.PDF Huvuddokument

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.