Indragen

SSG1680

Titel

Cisterner - Konstruktionsdetaljer. Översikt (ersatt av SSG 7680)

Orientering

Dokumentet redovisar i översiktlig form de cisterndetaljer för vilka SSG standard upprättats. Se SSG 1681 - SSG 1705.

SSG-nummer
SSG1680
Aktuell utgåva
1
Publicerad
1994-10-01
Granskad
1994-10-01
Status
Indragen
Teknikområden
R
Teknikgrupper
R6:5 - Cisterndetaljer
Typ
Standard

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1680.

Filer

1680.PDF Huvuddokument

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.