Prislista

Teknikområden: RU

Genererad 2024-05-21 07:28:40

Nummer Titel Utgåva Typ Pris Teknikområde
SSG0001 Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG. 1 Standard 0,00 kr A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
SSG0001E Purpose, interpretation and application of the document published by SSG. 1 Standard 0,00 kr A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
SSG7000 Rörupphängningar - konstruktionsanvisningar och användningsområde 6 Standard 1 760,00 kr R, RU, FNP
SSG7000E Anchorages and supports - design recommendations and field of application for pipelines 6 Standard 1 760,00 kr R, RU
SSG7001 Rörupphängningar – symboler och typer 9 Standard 1 220,00 kr R, RU, FNP
SSG7001E Anchorages and supports for pipelines – symbols and types 9 Standard 1 220,00 kr R, RU
SSG7005 Rörupphängningar – typer 9 Standard 1 460,00 kr R, RU, FNP
SSG7005E Anchorages and supports for pipelines – types 9 Standard 1 460,00 kr R, RU
SSG7025 Rörupphängningselement - pendlar 6 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7025E Pipe support elements - hangers 6 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7026 Rörupphängningselement - pendel 5 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7026E Pipe support elements - hanger 5 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7027 Rörupphängningselement - pendelöglor 5 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7027E Pipe support elements - hanger eyelets 5 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7030 Rörupphängningselement - balk för upphängningar och styrningar 6 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7030E Pipe support elements - beam for supports and guides 6 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7050 Rörupphängningselement. Fjäderkorg 5 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7050E Pipe support elements - spring support 5 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7051 Rörupphängningselement - tryckfjäder 5 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7051E Pipe support elements - pressure spring 5 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7052 Rörupphängningselement - bricka till fjäderkorg 6 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7052E Pipe support elements - washer for spring support 6 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7053 Rörupphängningselement - bygel till fjäderkorg 5 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7053E Pipe support elements - stirrup for spring support 5 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7055 Rörupphängningselement - friktionsförband 5 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7055E Pipe support elements - friction joint 5 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7075 Rörupphängningselement - rörklammer av stål - delad 7 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7075E Pipe support elements - pipe clamp of steel - split type 7 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7077 Rörupphängningselement – rörklammer av stål – enkel 1 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7077E Pipe support elements – pipe clamp of steel – plain type 1 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7080 Rörupphängningselement - fixklammerhalva 7 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7080E Pipe support elements – anchorage clamp half 7 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7081 Rörupphängningselement – förstärkt rörklammer 1 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7081E Pipe support elements – reinforced pipe clamp 1 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7100 Rörupphängningselement - stoppklackar 5 Standard 1 220,00 kr R, RU
SSG7100E Pipe support elements - stop lugs 5 Standard 1 220,00 kr R, RU
SSG7125 Rörupphängningselement - 3-hålsbricka 6 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7125E Pipe support elements - 3-hole washer 6 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7130 Rörupphängningselement - schackel för 3-hålsbricka 6 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7130E Pipe support elements - shackle for 3-hole washer 6 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7131 Rörupphängningselement - platta för schackel 5 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7131E Pipe support elements - plate for shackle 5 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7149 Rörupphängningselement – glidsko för oisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek 6 Standard 1 220,00 kr R, RU
SSG7149E Pipe support elements – sliding shoe for uninsulated and insulated pipelines with max. 80 mm insulation thickness 6 Standard 1 220,00 kr R, RU
SSG7150 Rörupphängningselement – glidsko för oisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek 1 Standard 1 220,00 kr R, RU
SSG7150E Pipe support elements – sliding shoe for uninsulated and insulated pipelines with max. 80 mm insulation thickness 1 Standard 1 220,00 kr R, RU
SSG7151 Rörupphängningselement – glidsko för isolerade rörledningar 9 Standard 1 220,00 kr R, RU
SSG7151E Pipe support elements – sliding shoe for insulated pipelines 9 Standard 1 220,00 kr R, RU
SSG7152 Rörupphängningselement – glidsko för isolerade rörledningar 1 Standard 1 220,00 kr R, RU
SSG7155 Rörupphängningselement – avhasningsskydd för glidskor 7 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7155E Pipe support elements – retainer for sliding shoes 7 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7160 Rörupphängningselement - axialstopp 7 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7160E Pipe support elements - axial stop 7 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7175 Rörupphängningselement - underdel till flexibelt stöd 7 Standard 940,00 kr R, RU
SSG7175E Pipe support elements - bottom part of flexible supports 7 Standard 940,00 kr R, RU
SSG7177 Rörupphängningselement – underdel till stöd 9 Standard 940,00 kr R, RU
SSG7177E Pipe support elements – bottom part of flexible support 9 Standard 940,00 kr R, RU
SSG7178 Rörupphängningselement – stöd för rörböj 7 Standard 940,00 kr R, RU
SSG7178E Pipe support elements – support for pipe bends 7 Standard 940,00 kr R, RU
SSG7179 Rörupphängningselement – bottenplatta till stöd för rörböj 6 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7179E Pipe support elements – bottom plate for pipe bend support 6 Standard 540,00 kr R, RU
SSG7250 Rekommenderade pendelavstånd i rörupphängningar 5 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7250E Recommended hanger distances in pipe support elements 5 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7260 Rekommenderade centrumavstånd för rörledningar 8 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7260E Recommended distance between hanger centres 8 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7270 Maximalt stödavstånd för rörledningar förlagda inomhus och utomhus 6 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7270E Max. support distance for pipelines laid indoors and outdoors 6 Standard 750,00 kr R, RU
SSG7900 Teknisk rapport – Beräkning av SSG:s rörupphängningar 1 Standard 2 840,00 kr R, RU
SSG7900 Teknisk rapport – Beräkning av SSG:s rörupphängningar 1 Bilaga 750,00 kr R, RU