SSG7531

Titel

Ventiler

Orientering

Denna standard omfattar ventiler för industriella ändamål. Säkerhetsventiler omfattas inte av denna standard. Syftet med standarden är att tillgodose Beställarens behov gällande kravställning vid upphandling av ventiler inom industrin. Standarden ger rekommendationer för att beskriva olika ventiltyper med hjälp av koder.
Användningsområde enligt SSG 7650 - Rörsystem. Anvisningar för val av material och komponenter samt klassning, kontroll och besiktning. Standarden för ventiler följer kraven i SSGs standard för rörklasser. Standarden följer värden för högsta tillåtna tryck (PS) och temperatur (TS) för tryckklasserna PN 10-40 enligt SSGs standard för rörklasser.

SSG-nummer
SSG7531
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2017-01-18
Granskad
2017-01-18
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RV
Teknikgrupper
R6:3 - Armatur
Typ
Standard
Pris
750 kr

Ansvarig kommitté

Filer

7531_2.pdf Huvuddokument 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor