Indragen
2018-12-05

SSG7500

Titel

Flänsförband i tryckbärande anordningar. Anvisningar för utförande.

Orientering

Standarden ger anvisningar för utförande av flänsförband i tryckbärande anordningar.
Standarden omfattar anvisningar för att uppnå ett läckagefritt flänsförband
som följer aktuella rekommendationer och krav.

SSG-nummer
SSG7500
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2013-06-18
Granskad
2013-06-18
Status
Indragen
Teknikområden
M, MT, R, RR
Teknikgrupper
M8 - Packningar, R5:1 - Rör, rördelar, flänsar, flänspackningar, skruvar, muttrar, brickor
Typ
Standard
Pris
660 kr

Ansvarig kommitté

Filer

7500_2.pdf Huvuddokument 660 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor