SSG7466

Titel

Svetsring med krage. ISO-dimensioner PN 16, PED

Orientering

Denna standard för svetsring med krage baseras på hållfasthetsberäkningar utförda för ett komplett flänsförband med lösfläns, svetsring med krage, packning och skruvförband. Standarden för svetsring med krage ingår som en del i SSGs standard för rörklasser.

SSG-nummer
SSG7466
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2007-01-12
Granskad
2017-09-29
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RR
Teknikgrupper
Typ
Standard
Pris
550 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7466.

Filer

7466_1_v2.pdf Huvuddokument 550 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.