SSG6920

Titel

Jalusilösningar för transformatorer

Orientering

SSG 6920 visar ett exempel på en lösning för att skydda transformatorer mot solinstrålning och samtidigt tillgodose behovet av luftning. Genom att skapa egna lösningar för detta kan man göra stora kostnadsbesparingar. Syftet med SSG 6920 är därför att ge inspiration till lösningar som kan anpassas till den egna anläggningen.
Fler exempel kan tillkomma med tiden.

SSG-nummer
SSG6920
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2022-08-25
Granskad
2022-08-25
Status
Aktuell
Teknikområden
B
Teknikgrupper
Typ
Rapport

Ansvarig kommitté

Filer

6920_1.pdf Huvuddokument

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.