Indragen
2024-06-13

SSG6915

Titel

Rekommendationer vid konstruktion av cisternparker med invallning

Orientering

Denna rapport ger rekommendationer om hur man ska konstruera cisternparker med invallning. Den är också ett stöd i att uppfylla de regelverk som gäller och för att säkra arbetsprocesser så att de som ska utföra framtida
arbete inom invallningsområden inte utsätts för risker.

SSG-nummer
SSG6915
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2014-04-03
Granskad
2014-04-03
Status
Indragen
Teknikområden
B
Teknikgrupper
B1:4 SSG-rapporter, BE Platsgjutna betongkonstruktioner
Typ
Rapport
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG6915.

Filer

6915.pdf Huvuddokument 1460 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.