SSG6740E

Titel

Pipe laying below ground. General technical recommendations

Orientering

The objective of this standard is to present the conditions for the design of underground pipelines and to provide general technical recommendations for the dimensioning and selection of suitable piping materials on the basis of prevailing process conditions. The term underground pipelines refers to pipelines intended to carry both contaminated and non-contaminated water to and from buildings, regardless of whether the pipelines are underground (in ducting) or special structures (e.g. utility tunnels).

SSG-nummer
SSG6740E
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2018-12-10
Granskad
2018-12-10
Status
Aktuell
Teknikområden
B
Teknikgrupper
BI Rörledningar m m
Typ
Standard
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG6740E.

Filer

6740E_3.pdf Huvuddokument 1460 kr
6740EB1_3.docx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor