SSG6740

Titel

Förläggning av ledningar i mark. Allmänna tekniska rekommendationer

Orientering

Syftet med denna standard är att redovisa förutsättningar för projektering av ledningar förlagda i mark samt ge allmänna tekniska rekommendationer för dimensionering och val av lämpligt rörmaterial utifrån aktuella processförutsättningar. Med markförlagda ledningar avses här ledningar avsedda att transportera såväl förorenat som icke förorenat vatten till och från byggnader, oavsett om ledningarna är förlagda i mark (i rörgrav) eller i för ändamålet speciella byggnadskonstruktioner (t.ex. rörkulvertar).

SSG-nummer
SSG6740
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2018-12-10
Granskad
2018-12-10
Status
Aktuell
Teknikområden
B
Teknikgrupper
BI Rörledningar m m
Typ
Standard
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG6740.

Filer

6740_3.pdf Huvuddokument 1460 kr
6740B1_3.docx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor