SSG6704

Titel

Golvkanaler av betong, täckningar och kantskoningar

Orientering

Standarden redovisar golvkanaler i betong för breddområdet 300 - 900 och är i första hand avsedd som hjälp för beställare av konsultuppdrag vid konstruktion av kanaler. Beträffande golvkanaler i mindre dimensioner hänvisas till leverantör av prefabkonstruktioner i rostfri plåt alternativt polyesterbetong.

SSG-nummer
SSG6704
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2014-04-03
Granskad
2014-04-03
Status
Aktuell
Teknikområden
B
Teknikgrupper
BE Platsgjutna betongkonstruktioner
Typ
Standard
Pris
895 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG6704.

Filer

6704_3.pdf Huvuddokument 895 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor