SSG6704

Titel

Golvkanaler av betong, täckningar och kantskoningar

Orientering

Den här standarden redovisar golvkanaler i betong för breddområdet 300–900 och är i första hand avsedd som hjälp för beställare av konsultuppdrag vid konstruktion av kanaler. Beträffande golvkanaler i mindre dimensioner hänvisas till leverantör av prefabkonstruktioner i rostfri plåt alternativt polyesterbetong.

SSG-nummer
SSG6704
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2019-05-07
Granskad
2019-05-07
Status
Aktuell
Teknikområden
B
Teknikgrupper
BE Platsgjutna betongkonstruktioner
Typ
Standard
Pris
1220 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG6704.

Filer

6704_4.pdf Huvuddokument 1220 kr
6704B1_4.docx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor