SSG6701

Titel

Fogar i betongkonstruktioner – utförande

Orientering

Denna standard ger anvisningar om fogar i betongkonstruktioner. Dokumentet används inom industrin som underlag vid projektering och upphandling för att berörda på ett tidigt skede ska få information om de förutsättningar som finns, så att konstruktionen blir rätt utförd.

SSG-nummer
SSG6701
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2020-05-15
Granskad
2020-05-15
Status
Aktuell
Teknikområden
B
Teknikgrupper
BE Platsgjutna betongkonstruktioner
Typ
Standard
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG6701.

Filer

6701_4.pdf Huvuddokument 940 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor