SSG6570E

Titel

Floor gulleys of untrapped type in concrete floors – principle design

Orientering

This standard provides instructions for the principle design of untrapped gulleys for concrete floors in the industry.

The document is to be used as a basis for project planning, and the purpose is to provide the supplier and the constructor with information concerning conditions at an early stage so that the construction will be performed correctly.

SSG-nummer
SSG6570E
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2020-11-27
Granskad
2020-11-27
Status
Aktuell
Teknikområden
B
Teknikgrupper
BE Platsgjutna betongkonstruktioner, BI Rörledningar m m, BX Stomkompletteringar m.m. av sakvaror
Typ
Standard
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG6570E.

Filer

6570E_4.pdf Huvuddokument 940 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor