SSG6570

Titel

Golvbrunnar, typ spygatt för betonggolv. Principutföranden

Orientering

Denna standard ger anvisningar om principutföranden av spygatt för betonggolv inom industrin. Dokumentet används som underlag vid projektering och syftet är att leverantör och konstruktör på ett tidigt skede ska få information om förutsättningar så att konstruktionen blir rätt utförd.

SSG-nummer
SSG6570
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2015-02-12
Granskad
2015-02-12
Status
Aktuell
Teknikområden
B
Teknikgrupper
BE Platsgjutna betongkonstruktioner, BI Rörledningar m m, BX Stomkompletteringar m.m. av sakvaror
Typ
Standard
Pris
695 kr

Ansvarig kommitté

Filer

6570_3.pdf Huvuddokument 695 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor