SSG6570

Titel

Golvbrunnar av spygatt-typ för betonggolv – principutföranden

Orientering

Denna standard ger anvisningar om principutföranden av spygatt för betonggolv inom industrin.

Dokumentet används som underlag vid projektering och syftet är att leverantören och konstruktören vid ett tidigt skede ska få information om vilka förutsättningar som gäller så att konstruktionen blir rätt utförd.

SSG-nummer
SSG6570
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2020-11-27
Granskad
2020-11-27
Status
Aktuell
Teknikområden
B
Teknikgrupper
BE Platsgjutna betongkonstruktioner, BI Rörledningar m m, BX Stomkompletteringar m.m. av sakvaror
Typ
Standard
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG6570.

Filer

6570_4.pdf Huvuddokument 940 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor