SSG6563

Titel

Kantskoningar av vinkelstång – utförande

Orientering

Denna standard ger anvisningar om utförande av kantskoningar av vinkelstång för användning där det inte finns särskilda krav gällande maximal belastning. Dokumentet används som konstruktionsanvisning och som underlag vid projektering och upphandling för att berörda på ett tidigt skede ska få information om förutsättningar. För kantskoningar med särskilt angivna laster ska kramlorna dimensioneras från fall till fall.

SSG-nummer
SSG6563
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2020-05-15
Granskad
2020-05-15
Status
Aktuell
Teknikområden
B
Teknikgrupper
BE Platsgjutna betongkonstruktioner, BH Stångkonstruktioner
Typ
Standard
Pris
750 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG6563.

Filer

6563_4.pdf Huvuddokument 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor