SSG6563

Titel

Kantskoningar av vinkelstång. Utförande

Orientering

Denna standard ger anvisningar om utförande av kantskoningar av vinkelstång för användning där särskilda krav på max belastning ej förekommer. Dokumentet används som underlag vid projektering och upphandling för att
berörda på ett tidigt skede ska få information om förutsättningar samt som konstruktionsanvisning. För kantskoningar med särskilt angivna laster ska kramlorna dimensioneras från fall till fall.

SSG-nummer
SSG6563
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2015-06-02
Granskad
2015-06-02
Status
Aktuell
Teknikområden
B
Teknikgrupper
BE Platsgjutna betongkonstruktioner, BH Stångkonstruktioner
Typ
Standard
Pris
550 kr

Ansvarig kommitté

Filer

6563_3.pdf Huvuddokument 550 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor