SSG6547

Titel

Traverskranbanor

Orientering

SSG 6547 är en guide för utförande av traverskranbanor som behöver konstrueras för ett specifikt objekt.

Guiden baseras på gällande normer och erfarenheter från tidigare konstruktioner. I bilagorna finns stöd för informationsutbyte mellan parterna under projekteringen. Guiden behandlar inte kompletta traversbanebalkar utan är i huvudsak fokuserad på toleranser, konstruktion av räl och balk samt upplag.

Guiden ersätter den tidigare rapporten SSG 6907 – Traverskranbanor.

SSG-nummer
SSG6547
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2022-09-14
Granskad
2022-09-14
Status
Aktuell
Teknikområden
B
Teknikgrupper
Typ
Guide
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG6547.

Filer

6547_1.pdf Huvuddokument 940 kr
6547B1_1.docx Redigerbar bilaga 750 kr
6547B2_1.docx Redigerbar bilaga 750 kr
6547B3_1.docx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.