SSG6535

Titel

Telferbana. Anvisningar för utförande telferbalk

Orientering

Denna standard ger anvisningar om utförande av telferbalk. Syftet med standarden är att vara ett hjälpmedel för beställare att i ett tidigt skede ta fram rätt beställningsunderlag och för projektören att få information om dimensioneringsförutsättningar. Standarden omfattar inte upphängning av telferbana. Varje upphängning måste dimensioneras separat.

SSG-nummer
SSG6535
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2016-12-08
Granskad
2016-12-08
Status
Aktuell
Teknikområden
B
Teknikgrupper
BH Stångkonstruktioner
Typ
Standard
Pris
830 kr

Ansvarig kommitté

Filer

6535_3.pdf Huvuddokument 830 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor