SSG6535

Titel

Telferbana – anvisningar för utförande av telferbalk

Orientering

Denna standard ger anvisningar för utförande av telferbalkar.
Standarden hjälper beställaren att i ett tidigt skede kunna ta fram rätt beställningsunderlag och ger projektören information om dimensioneringsförutsättningar.
Standarden omfattar inte upphängning av telferbana. Varje upphängning måste dimensioneras separat.

SSG-nummer
SSG6535
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2021-11-01
Granskad
2021-11-01
Status
Aktuell
Teknikområden
B
Teknikgrupper
BH Stångkonstruktioner
Typ
Standard
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG6535.

Filer

6535_4.pdf Huvuddokument 940 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor