SSG6520

Titel

Fundament på yttertak inklusive tätning. Principutförande

Orientering

Denna standard ger anvisningar om principutförande av fundament inklusive tätning på yttertak. Dokumentet används inom industrin som underlag vid projektering och upphandling. Syftet är att berörda på ett tidigt skede ska få information om förutsättningar så att konstruktionen blir rätt utförd.

SSG-nummer
SSG6520
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2015-05-22
Granskad
2015-05-22
Status
Aktuell
Teknikområden
B
Teknikgrupper
BL Skikt av papp, duk, folie m m
Typ
Standard
Pris
830 kr

Ansvarig kommitté

Filer

6520_4.pdf Huvuddokument 830 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor