Indragen

SSG6501E

Titel

Machine foundations, rigidly fixed to the floor. Recommendations for construction

Orientering

The document gives recommendations for the construction of machine foundations, rigidly fixed to the floor. Recommendations for anchorage in the machine foundation using holding down bolts are given in SSG 6512.
The sheet TECHNICAL DATA has been appended to this standard, for use in
procuring services or to communicate construction data.

SSG-nummer
SSG6501E
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2012-01-01
Granskad
2012-01-01
Status
Indragen
Teknikområden
B
Teknikgrupper
BE Platsgjutna betongkonstruktioner
Typ
Standard
Pris
750 kr

Ansvarig kommitté

Filer

6501E_3.pdf Huvuddokument 750 kr
6501EB1_3.doc Bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor