Indragen

SSG5708

Titel

Väggenomföringar för kablar och slangar för tillfällig användning

Orientering

Standarden ställer krav på utförande, placering, material och ytbehandling av väggenomföring för kablar och slangar för tillfällig användning vid dörrar och portar.

SSG-nummer
SSG5708
Aktuell utgåva
3
Publicerad
Värde saknas
Granskad
Status
Indragen
Teknikområden
B
Teknikgrupper
BX Stomkompletteringar m.m. av sakvaror
Typ
Standard

Ansvarig kommitté

Filer

5708.PDF Huvuddokument

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor