SSG3358

Titel

Kopplings- och kardanaxelskydd

Orientering

Denna standard ger råd och anvisningar för framtagning av kopplingsskydd och kardanaxelskydd, med fokus på personsäkerhet och tillgänglighet för underhåll. Standarden beskriver vilka kriterier som ska beaktas av projektledare, konstruktörer, montageledare och leverantörer för bästa möjliga funktion. Råden gäller utförande av kopplingsskydd som en funktion med stöd av direktiv inom maskinsäkerhet. Vidare ges vissa anvisningar för placering, utformning och storlek av luckor samt inspektionsmöjligheter. Standarden ger inte anvisningar för skyddens dimensioner eller infästningar då detta är applikationsberoende. Standarden gäller både för nykonstruktion och ombyggnad av befintlig maskinutrustning.

SSG-nummer
SSG3358
Aktuell utgåva
5
Publicerad
2018-11-16
Granskad
2018-11-16
Status
Aktuell
Teknikområden
M
Teknikgrupper
M3 - Kedjor, remmar, remskydd, kopplingsskydd
Typ
Standard
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG3358.

Filer

3358_5.pdf Huvuddokument 940 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor