SSG1914

Titel

Målning av sulfidbelagda ytor i cisterner

Orientering

Denna rapport redovisar erfarenheter från ett projekt där man utredde orsaken till att blåsbildning uppstod i invändigt färgskikt i en cistern. Blåsbildningen ledde i efterhand till sprickbildning och korrosion. Man ville utreda om haveriet berodde på att stålytan innehåller en oorganisk svavelförening (sulfidbeläggning) eller p.g.a. valt målningssystem eller ett felaktigt utfört arbete.

SSG-nummer
SSG1914
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2016-04-25
Granskad
2016-04-25
Status
Aktuell
Teknikområden
Y
Teknikgrupper
Y1:4 SSG-rapporter
Typ
Rapport
Pris
830 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1914.

Filer

1914.pdf Huvuddokument 830 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.