SSG1913

Titel

Ytskydd inom industrin, erfarenheter från ett upphandlingsprojekt

Orientering

Vid byggprojekt inom industrin kommer ofta ytskydd i skymundan vilket medför felaktigt utförande med stora kostnader för beställare och leverantör som följd. En bidragande orsak är troligen att det finns allt färre personer involverade som har specialistkompetens. Rapporten redovisar erfarenheter och slutsatser kring upphandling, utförande och leverans från ett byggprojekt på en anläggning inom industrin med avseende på ytskydd. Rapporten ger beställare och leverantörer information om vad man bör tänka på för att få ett bra och
kostnadsoptimerat ytskydd i sin anläggning.

SSG-nummer
SSG1913
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2015-09-16
Granskad
2015-09-16
Status
Aktuell
Teknikområden
Y
Teknikgrupper
Typ
Rapport
Pris
830 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1913.

Filer

1913.pdf Huvuddokument 830 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.