Indragen

SSG1591

Titel

Isolering av rörledningar, ventilationskanaler, vissa rökkanaler o d samt cisterner (ersatt av SSG 7591)

Orientering

Dokumentet redovisar, förutom tekniska krav av allmän karaktär på detta område, ett flertal typer av såväl isolerings- som ytbeklädnadsutföranden tillämpliga för rubr. objekt. Till dokumentet hör också en bilaga redovisande ekonomiska isolertjocklekar och isolertjocklekar vid skydds- och kondensisolering.

SSG-nummer
SSG1591
Aktuell utgåva
6
Publicerad
1990-10-01
Granskad
1990-10-01
Status
Indragen
Teknikområden
R, RR
Teknikgrupper
R8 - Isolering av rörsystem, cisterner m m
Typ
Standard

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1591.

Filer

1591.PDF Huvuddokument

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.