SSG06-267300-00

Titel

Teknisk rapport - Beräkning av SSG rörupphängningar

Orientering

Denna rapport redovisar hållfasthetsberäkningar gällade SSGs standard för rörupphängningsdon, SSG 7000-7270. Rapporten innehåller också intyg om att standarderna uppfyller de grundläggande säkerhetskraven i EUs direktiv om tryckbärande anordningar, PED, 97/23/EC.

SSG-nummer
SSG06-267300-00
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2013-01-17
Granskad
2013-01-17
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RU
Teknikgrupper
R7 - Rörupphängningar
Typ
Rapport
Pris
2095 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG06-267300-00.

Filer

08-391449-00_PED-intyg.pdf Bilaga
TekniskRapport_06-267300-00.pdf Huvuddokument 2095 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.