Prislista

Teknikområden: V

Genererad 2024-05-21 07:31:05

Nummer Titel Utgåva Typ Pris Teknikområde
SSG0001 Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG. 1 Standard 0,00 kr A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
SSG0001E Purpose, interpretation and application of the document published by SSG. 1 Standard 0,00 kr A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
SSG3700 VVS-system: Översikt och anläggningstekniskt underlag 4 Standard 0,00 kr E, I, M, V
SSG3700 VVS-system: Översikt och anläggningstekniskt underlag 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, V
SSG3700E Heating, ventilation and sanitation systems: Overview and basis for plant engineering 4 Standard 0,00 kr E, I, M, V
SSG3700E Heating, ventilation and sanitation systems: Overview and basis for plant engineering 4 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, V
SSG3701 VVS-system: Miljöklassificering 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3701E Heating, ventilation and sanitation systems: Environment classification 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3702 VVS-system: Mediakoder, system, flödesscheman och dimensioneringsgrunder 1 Standard 940,00 kr B, E, M, V
SSG3702E Heating, ventilation and sanitation systems: Media codes, systems, flow charts and initial design criteria 1 Standard 940,00 kr B, E, M, V
SSG3703 VVS-system: Projekteringsförutsättningar för eltekniska driftrum 1 Standard 940,00 kr B, E, M, V
SSG3703E Heating, ventilation and sanitation systems: Project planning conditions for electrical operations rooms 1 Standard 940,00 kr B, E, M, V
SSG3704 VVS-system: Projekteringsförutsättningar för processlokaler 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3704E Heating, ventilation and sanitation systems: Project planning conditions for process premises 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3705 VVS-system: Projekteringsförutsättningar för personalutrymmen 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3705E Heating, ventilation and sanitation systems: Project planning conditions for personnel areas 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3706 VVS-system: Kvalitetsangivelser av sakvaror för ventilation, kyla och värme 1 Standard 940,00 kr B, E, M, V
SSG3706E Heating, ventilation and sanitation systems: Quality information, articles, ventilation, cooling and heating 1 Standard 940,00 kr B, E, M, V
SSG3707 VVS-system: Märkning, provning, dokumentation och utbildning 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3707 VVS-system: Märkning, provning, dokumentation och utbildning 1 RedigerbarBilaga 750,00 kr B, E, M, V
SSG3707E Heating, ventilation and sanitation systems: Marking, testing, documentation and training 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3707E Heating, ventilation and sanitation systems: Marking, testing, documentation and training 1 RedigerbarBilaga 750,00 kr B, E, M, V
SSG3708 VVS-system: Smide och rörupphängningar – typlösningar 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3708E Heating, ventilation and sanitation systems: Metalwork, pipe suspension – type solutions 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3709 VVS-system: Komponentnumrering 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3709E Heating, ventilation and sanitation systems: Component numbering 1 Standard 540,00 kr B, E, M, V
SSG3750 Värmeväxlare – teknisk specifikation 2 Standard 1 460,00 kr E, I, M, V
SSG3750 Värmeväxlare – teknisk specifikation 2 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, V
SSG3750E Heat exchangers – technical specification 2 Standard 1 460,00 kr E, I, M, V
SSG3750E Heat exchangers – technical specification 2 RedigerbarBilaga 750,00 kr E, I, M, V