SSG7468

Titel

Svetsring med krage. ISO-dimensioner PN 40, PED

Orientering

Denna standard för svetsring med krage baseras på hållfasthetsberäk-ningar utförda för ett komplett flänsförband med lösfläns, svetsring med krage, packning och skruvförband. Standarden för svetsring med krage ingår som en del i SSGs standard för rörklasser.

SSG-nummer
SSG7468
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2007-01-12
Granskad
2017-09-29
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RR
Teknikgrupper
Typ
Standard
Pris
550 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7468.

Filer

7468_1_v2.pdf Huvuddokument 550 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.