SSG7395

Titel

Förstärkningsplåt för avgreningar. ISO dimensioner. Avgrening typ RP enligt PED-rörklasser. Rostfritt material.

Orientering

Denna standard ingår som en komponent i standarderna för rörklasser, SSG 7840 och SSG 7845. Standarden omfattar dimensioner för förstärkningsplåt till avgreningar av typ RP enligt standarderna för rörklasser, SSG 7840 och SSG 7845.
För sammanställning över befintliga och kommande SSG PED-rörklasser se SSG 7829.
Förstärkt avgrening enligt denna standard är beräknad enligt EU-direktiv PED 97/23/EG. För tryck-/temperaturvärden, se SSG 7821. PS=3 bar / TS=100°C. Max temperatur=160°C.

SSG-nummer
SSG7395
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2011-07-07
Granskad
2011-07-07
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RR
Teknikgrupper
Typ
Standard
Pris
695 kr

Ansvarig kommitté

Filer

7395_1.pdf Huvuddokument 695 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.