KEMIKALIEBESTÄMMELSER

Titel

Allmänna bestämmelser för leverans av kemikalier och tillsatsmedel

Orientering

SSGs kemikaliebestämmelser är framtagna för att ge snabbare upphandling och etablera enhetliga former för leveranser av kemikalier och tillsatsmedel till industrin.
Kemikaliebestämmelserna är framtagna med hjälp av IKEM, Innovations- och kemiindustrierna.
Dokumentet är ett så kallat agreed document, vilket betyder att det är avtalat på förhand mellan två parter.

SSG-nummer
KEMIKALIEBESTÄMMELSER
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2017-09-01
Granskad
2017-09-01
Status
Aktuell
Teknikområden
A, Kontrakt
Teknikgrupper
A3 - Leveranskontrakt
Typ
Standard

Ansvarig kommitté

Filer

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.