Prislista

Teknikområden: RU

Genererad 2021-11-27 22:01:33

Nummer Titel Utgåva Typ Pris Teknikområde
SSG0001 Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG. 1 Standard 0,00 kr B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V
SSG0001E Purpose, interpretation and application of the document published by SSG. 1 Standard 0,00 kr B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V
SSG7000 Rörupphängningar - konstruktionsanvisningar och användningsområde 5 Standard 1.550,00 kr R, RU
SSG7000E Anchorages and supports - design recommendations for pipelines 5 Standard 1.550,00 kr R, RU
SSG7001 Rörupphängningar - symboler och typer 8 Standard 1.075,00 kr R, RU
SSG7001E Anchorages and supports for pipelines - symbols and types 8 Standard 1.075,00 kr R, RU
SSG7005 Rörupphängningar - typer 8 Standard 1.300,00 kr R, RU
SSG7005E Anchorages and supports for pipelines - types 8 Standard 1.300,00 kr R, RU
SSG7025 Rörupphängningselement - pendlar 6 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7025E Pipe support elements - hangers 6 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7026 Rörupphängningselement - pendel 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7026E Pipe support elements - hanger 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7027 Rörupphängningselement - pendelöglor 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7027E Pipe support elements - hanger eyelets 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7030 Rörupphängningselement - balk för upphängningar och styrningar 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7030E Pipe support elements - beam for supports and guides 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7050 Rörupphängningselement. Fjäderkorg 5 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7050E Pipe support elements - spring support 5 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7051 Rörupphängningselement - tryckfjäder 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7051E Pipe support elements - pressure spring 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7052 Rörupphängningselement - bricka till fjäderkorg 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7052E Pipe support elements - washer for spring support 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7053 Rörupphängningselement - bygel till fjäderkorg 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7053E Pipe support elements - stirrup for spring support 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7054 Rörupphängningselement - distansbricka till typ 8 vid förspänning av fjäder 2 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7054E Pipe support elements - spacer for type 8 when pre-tensioning springs 2 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7055 Rörupphängningselement - friktionsförband 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7055E Pipe support elements - friction joint 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7075 Rörupphängningselement - rörklammer av stål - delad 7 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7075E Pipe support elements - pipe clamp of steel - split type 7 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7080 Rörupphängningselement - fixklammerhalva 6 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7080E Pipe support elements - anchorage clamp half 6 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7081 Rörupphängningselement – förstärkt rörklammer 1 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7081E Pipe support elements – reinforced pipe clamp 1 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7100 Rörupphängningselement - stoppklackar 5 Standard 1.075,00 kr R, RU
SSG7100E Pipe support elements - stop lugs 5 Standard 1.075,00 kr R, RU
SSG7125 Rörupphängningselement - 3-hålsbricka 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7125E Pipe support elements - 3-hole washer 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7130 Rörupphängningselement - schackel för 3-hålsbricka 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7130E Pipe support elements - shackle for 3-hole washer 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7131 Rörupphängningselement - platta för schackel 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7131E Pipe support elements - plate for shackle 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7149 Rörupphängningselement - glidsko för oisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek 5 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7149E Pipe support elements - sliding shoe for uninsulated and insulated pipelines with max. 80 mm insulation thickness 5 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7151 Rörupphängningselement - glidsko för isolerade rörledningar 8 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7151E Pipe supports elements - sliding shoe for insulated pipelines 8 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7155 Rörupphängningselement - avhasningsskydd för glidskor 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7155E Pipe support elements - retainer for sliding shoes 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7160 Rörupphängningselement - axialstopp 7 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7160E Pipe support elements - axial stop 7 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7175 Rörupphängningselement - underdel till flexibelt stöd 7 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7175E Pipe support elements - bottom part of flexible supports 7 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7177 Rörupphängningselement - underdel till stöd 8 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7177E Pipe support elements - bottom part of flexible support 8 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7178 Rörupphängningselement - stöd för rörböj 6 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7178E Pipe support elements - support for pipe bends 6 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7179 Rörupphängningselement – bottenplatta till stöd för rörböj 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7179E Pipe support elements – bottom plate for pipe bend support 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7250 Rekommenderade pendelavstånd i rörupphängningar 5 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7250E Recommended hanger distances in pipe support elements 5 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7260 Rekommenderade centrumavstånd för rörledningar 7 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7260E Recommended distance between hanger centres 7 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7270 Maximalt stödavstånd för rörledningar förlagda inomhus och utomhus 6 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7270E Max. support distance for pipelines laid indoors and outdoors 6 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7900 Teknisk rapport – Beräkning av SSG rörupphängningar 1 Standard 2.500,00 kr R, RU
SSG7900 Teknisk rapport – Beräkning av SSG rörupphängningar 1 Bilaga 660,00 kr R, RU