Prislista

Teknikområden: RU

Genererad 2019-04-24 21:54:02

Nummer Titel Utgåva Typ Pris Teknikområde
SSG0001 Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG. 1 Standard 0,00 kr B, E, I, M, R, RU, Y, S, U
SSG06-267300-00 Teknisk rapport - Beräkning av SSG rörupphängningar 1 Standard 2.095,00 kr R, RU
SSG06-267300-00 Teknisk rapport - Beräkning av SSG rörupphängningar 1 Bilaga 0,00 kr R, RU
SSG7000 Rörupphängningar Konstruktionsanvisningar och användningsområde 4 Standard 1.095,00 kr R, RU
SSG7000E Anchorages and supports. Design recommendations for pipelines 4 Standard 1.095,00 kr R, RU
SSG7001 Rörupphängningsdon Symboler och typer 7 Standard 895,00 kr R, RU
SSG7001E Anchorages and supports for pipelines. Symbols and types 7 Standard 895,00 kr R, RU
SSG7005 Rörupphängningsdon. Typer 7 Standard 1.095,00 kr R, RU
SSG7005E Anchorages and supports for pipelines. Types 7 Standard 1.095,00 kr R, RU
SSG7025 Rörupphängningselement. Pendlar 5 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7025E Pipe support elements. Hangers 5 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7026 Rörupphängningselement. Pendel 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7026E Pipe support elements. Hanger 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7027 Rörupphängningselement. Pendelöglor 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7027E Pipe support elements. Hanger eyelets 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7030 Rörupphängningselement. Balk för upphängningar och styrningar 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7030E Pipe support elements. Beam for supports and guides 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7050 Rörupphängningselement. Fjäderkorg 4 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7050E Pipe support elements. Spring support 4 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7051 Rörupphängningselement. Tryckfjäder 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7051E Pipe support elements. Pressure spring 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7052 Rörupphängningselement. Bricka till fjäderkorg 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7052E Pipe support elements. Washer for spring support 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7053 Rörupphängningselement. Bygel till fjäderkorg 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7053E Pipe support elements. Stirrup for spring support 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7054 Rörupphängningselement Distansbricka till typ 8 vid förspänning av fjäder. 1 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7054E Pipe support elements Spacer for type 8 when pre-tensioning springs 1 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7055 Rörupphängningselement. Friktionsförband 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7055E Pipe support elements.Friction joint 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7075 Rörupphängningselement. Rörklammer av stål. Delade 6 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7075E Pipe support elements. Pipe clamp of steel. Split type 6 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7080 Rörupphängningselement. Fixklammerhalva 5 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7080E Pipe support elements. Anchorage clamp half 5 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7100 Rörupphängningselement. Stoppklackar 4 Standard 695,00 kr R, RU
SSG7100E Pipe support elements. Stop lugs 4 Standard 695,00 kr R, RU
SSG7125 Rörupphängningselement. 3-hålsbricka 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7125E Pipe support elements. 3 - hole washer 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7130 Rörupphängningselement. Schackel för 3-hålsbricka 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7130E Pipe support elements. Shackle for 3-hole washer 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7131 Rörupphängningselement. Platta för schackel 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7131E Pipe support elements. Plate for shackle 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7149 Rörupphängningselement. Glidsko för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar med max 80 mm isoleringstjocklek 4 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7149E Pipe support elements. Sliding shoe for uninsulated,safety insulated and insulated pipes with max 80 mm insulation thickness 4 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7151 Rörupphängningselement. Glidsko för isolerade rörledningar 7 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7151E Pipe supports elements. Sliding shoe for insulated pipes 7 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7155 Rörupphängningselement. Avhasningsskydd för glidskor 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7155E Pipe support elements. Retainer for sliding shoes 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7160 Rörupphängningselement. Axialstopp 6 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7160E Pipe support elements. Axial stop 6 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7175 Rörupphängningselement. Underdel till flexibelt stöd 6 Standard 695,00 kr R, RU
SSG7175E Pipe support elements. Bottom part of flexible support 6 Standard 695,00 kr R, RU
SSG7176 Rörupphängningselement. Underdel till flexibelt stöd 4 Standard 695,00 kr R, RU
SSG7176E Pipe support elements. Bottom part of flexible support 4 Standard 695,00 kr R, RU
SSG7177 Rörupphängningselement. Underdel till stöd 7 Standard 695,00 kr R, RU
SSG7177E Pipe support elements. Bottom part of flexible support 7 Standard 695,00 kr R, RU
SSG7178 Rörupphängningselement. Stöd i rörböj 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7178E Pipe support elements. Support in pipe bends 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7179 Rörupphängningselement. Bottenplatta till stöd för rörböj 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7179E Pipe support elements. Bottom plate for pipe bend support 5 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7250 Rörupphängningsdon. Pendelavstånd i rörupphängningsdon 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7250E Pipe support elements. Hanger spacer in pipe support elements 4 Standard 395,00 kr R, RU
SSG7260 Rekommenderade centrumavstånd för rörledningar 6 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7260E Recommended distance between hanger centres 6 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7270 Max stödavstånd för inomhus och utomhus förlagda rörledningar 5 Standard 550,00 kr R, RU
SSG7270E Max. distance between supports for pipes laid indoors and outdoor 5 Standard 550,00 kr R, RU