Prislista

Teknikområden: A, B, C, E, ES, I, M, MT, MV, R, RR, RU, RV, S, U, Y

Genererad 2021-11-27 21:58:27

Nummer Titel Utgåva Typ Pris Teknikområde
SSG0001 Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG. 1 Standard 0,00 kr B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V
SSG0001E Purpose, interpretation and application of the document published by SSG. 1 Standard 0,00 kr B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V
SSG1000 Projektering och upphandling av ytskydd genom målning – allmänna bestämmelser 13 Standard 1.550,00 kr Y
SSG1000 Projektering och upphandling av ytskydd genom målning – allmänna bestämmelser 13 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1000E Design and procurement of protective paint system – general regulations 13 Standard 1.550,00 kr Y
SSG1000E Design and procurement of protective paint system – general regulations 13 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1001 SSGs ytskyddsstandard – en översikt. Guide vid projektering och upphandling 5 Standard 0,00 kr B, Y
SSG1001 SSGs ytskyddsstandard – en översikt. Guide vid projektering och upphandling 5 RedigerbarBilaga 0,00 kr B, Y
SSG1001E SSG’s surface protection standard – an overview. Quick guide during planning and procurement 5 Standard 0,00 kr B, Y
SSG1001E SSG’s surface protection standard – an overview. Quick guide during planning and procurement 5 RedigerbarBilaga 0,00 kr B, Y
SSG1005 Anvisningar för utförande av nymålning på metalliska material 14 Standard 1.075,00 kr Y
SSG1005E Recommendations for initial painting on metallic materials 14 Standard 1.075,00 kr Y
SSG1006 Färger för korrosionsskydd av metalliska material – fabrikatförteckning 11 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1006E Paints for corrosion protection of metallic materials – list of makes 11 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1007 Kulörer för täckmålning av metalliska material 11 Standard 830,00 kr Y
SSG1007E Colours of finishing paints on metallic materials 11 Standard 830,00 kr Y
SSG1008 Projektering och upphandling av styckvis varmförzinkning 6 Standard 830,00 kr Y
SSG1008 Projektering och upphandling av styckvis varmförzinkning 6 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1008E Project planning and procurement of single item hot-dip galvanizing 6 Standard 830,00 kr Y
SSG1008E Project planning and procurement of single item hot-dip galvanizing 6 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1009 Anvisningar för utförande av nymålning på varmförzinkat stål 13 Standard 1.075,00 kr Y
SSG1009E Recommendations for initial painting on hot-dip galvanized steel 13 Standard 1.075,00 kr Y
SSG1010 Anvisningar för utförande av underhållsmålning (ommålning) på metalliska material 12 Standard 1.550,00 kr Y
SSG1010E Recommendation for maintenance painting (repainting) of metallic materials 12 Standard 1.075,00 kr Y
SSG1011 Rengöringsmetoder på metalliska material före all slags målning och kompositbeläggning 10 Standard 830,00 kr Y
SSG1011E Cleaning methods for metallic materials before all types of painting and composite application 10 Standard 830,00 kr Y
SSG1012 Val av målningssystem 12 Standard 2.395,00 kr Y
SSG1012E Choice of painting system 12 Standard 2.395,00 kr Y
SSG1013 Ytbeläggningar på metall med kompositmaterial 1 Standard 830,00 kr Y
SSG1013E Surface coatings of composite material on metal 1 Standard 830,00 kr Y
SSG1014 Invändig beläggning av cisterner genom målning 1 Standard 830,00 kr Y
SSG1014E Internal coating of cisterns by painting 1 Standard 830,00 kr Y
SSG1016 Korrosion under isolering – guide vid upphandling av ytbehandling 1 Standard 475,00 kr Y
SSG1016E Corrosion under insulation – guide for procurement of surface treatment 1 Standard 475,00 kr Y
SSG1017 Anvisningar för utförande av målningskontroll 8 Standard 1.075,00 kr Y
SSG1017 Anvisningar för utförande av målningskontroll 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1017E Recommendations for the inspection of painting 8 Standard 1.075,00 kr Y
SSG1017E Recommendations for the inspection of painting 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1018 Guide för beställning av brandskyddsfärg till kolstål 1 Standard 475,00 kr Y
SSG1018E Guide for ordering fire protection paint systems for carbon steel 1 Standard 475,00 kr Y
SSG1021 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Tvåkomponenters epoxi- eller polyuretangrundfärg GA, GK, GS 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1021 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Tvåkomponenters epoxi- eller polyuretangrundfärg GA, GK, GS 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1021E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Two-pack epoxy or polyurethane primer GA, GK, GS 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1021E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Two-pack epoxy or polyurethane primer GA, GK, GS 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1022 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Zinkpulverpigmenterad epoxigrundfärg GB,GZ 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1022 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Zinkpulverpigmenterad epoxigrundfärg GB,GZ 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1022E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Zinc powder-pigmented epoxy primer GB, GZ 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1022E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Zinc powder-pigmented epoxy primer GB, GZ 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1023 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Akryl- eller vinylgrundfärg GE, GL 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1023 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Akryl- eller vinylgrundfärg GE, GL 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1023E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Acrylic or vinyl primer GE, GL 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1023E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Acrylic or vinyl primer GE, GL 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1024 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Yttolerant olje- eller fet alkydgrundfärg GM, GP 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1024 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Yttolerant olje- eller fet alkydgrundfärg GM, GP 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1024E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Surface tolerant oil or long-oil alkyd primer GM, GP 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1024E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Surface tolerant oil or long-oil alkyd primer GM, GP 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1025 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Tvåkomponenters oxiranestergrundfärg GR 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1025 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Tvåkomponenters oxiranestergrundfärg GR 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1025E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Two-pack oxirane ester primer GR 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1025E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Two-pack oxirane ester primer GR 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1026 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Tvåkomponenters epoxi- eller polyuretantäckfärg TA, TB, TD 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1026 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Tvåkomponenters epoxi- eller polyuretantäckfärg TA, TB, TD 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1026E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Two-pack epoxy or polyurethane top paint TA, TB, TD 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1026E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Two-pack epoxy or polyurethane top paint TA, TB, TD 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1027 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Akryl- eller vinyltäckfärg TE, TL 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1027 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Akryl- eller vinyltäckfärg TE, TL 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1027E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Acrylic or vinyl top paint TE, TL 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1027E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Acrylic or vinyl top paint TE, TL 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1028 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Alkydtäckfärg TM, TP 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1028 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Alkydtäckfärg TM, TP 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1028E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Alkyd top paint TM, TP 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1028E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Alkyd top paint TM, TP 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1029 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Tvåkomponenters oxiranestertäckfärg TR 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1029 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Tvåkomponenters oxiranestertäckfärg TR 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1029E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Two-pack oxirane ester top paint TR 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1029E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Two-pack oxirane ester top paint TR 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1030 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Lösningsmedelsfri epoxi-, vinylester- eller polyestertäckfärg TF, TG 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1030 Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Lösningsmedelsfri epoxi-, vinylester- eller polyestertäckfärg TF, TG 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1030E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Solvent-free epoxy, vinyl ester or polyester top paint TF, TG 8 Standard 1.300,00 kr Y
SSG1030E Paints for protection against corrosion of metallic materials. Solvent-free epoxy, vinyl ester or polyester top paint TF, TG 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr Y
SSG1100 Egenskapskrav på färgsystem rekommenderade i SSG 1012 5 Standard 1.900,00 kr Y
SSG1100 Egenskapskrav på färgsystem rekommenderade i SSG 1012 5 RedigerbarBilaga 1.075,00 kr Y
SSG1100E Required characteristics of a paint system recommended in SSG 1012E 5 Standard 1.900,00 kr Y
SSG1100E Required characteristics of a paint system recommended in SSG 1012E 5 RedigerbarBilaga 1.075,00 kr Y
SSG1281 Akustiska och visuella varningssignaler 3 Standard 830,00 kr I, S
SSG1484 Bandtransportörer – fasta 4 Standard 1.300,00 kr M
SSG1484 Bandtransportörer – fasta 4 RedigerbarBilaga 660,00 kr M
SSG1484E Belt conveyors – permanently installed 4 Standard 1.300,00 kr M
SSG1484E Belt conveyors – permanently installed 4 RedigerbarBilaga 660,00 kr M
SSG1906 Fogfria golvbeläggningar av plastbaserad massa inom massa- och pappersindustrin. 2 Standard 1.550,00 kr B, Y
SSG1906 Fogfria golvbeläggningar av plastbaserad massa inom massa- och pappersindustrin. 2 Bilaga 660,00 kr B, Y
SSG1906E Seamless floor coatings of plastic-based compound in the pulp and paper industry. 2 Standard 1.550,00 kr B, Y
SSG1906E Seamless floor coatings of plastic-based compound in the pulp and paper industry. 2 Bilaga 660,00 kr B, Y
SSG1911 Cisternbeläggningar med organiska material. Rapport 2 Standard 0,00 kr Y
SSG1911E Organic coatings for tanks. Report 1 Standard 0,00 kr Y
SSG1912 Vattenburna färgsystem i korrosiva miljöer 1 Standard 830,00 kr Y
SSG1912E Waterborne paint system in corrosive environments 1 Standard 830,00 kr Y
SSG1913 Ytskydd inom industrin, erfarenheter från ett upphandlingsprojekt 1 Standard 830,00 kr Y
SSG1913E Surface protection in industry, experience from a procurement project 1 Standard 830,00 kr Y
SSG1914 Målning av sulfidbelagda ytor i cisterner 1 Standard 830,00 kr Y
SSG1914E Painting of sulphide coated surfaces in tanks 1 Standard 830,00 kr Y
SSG2000 Driftstatistik vid massa- och pappersindustrin 4 Standard 830,00 kr U
SSG2000E Operating statistics in the pulp and paper industry 4 Standard 830,00 kr U
SSG2001 Underhållseffektivitet, terminologi och nyckeltal 5 Standard 3.235,00 kr U
SSG2001E Maintenance efficiency, terminology and key performance indicators. 5 Standard 3.235,00 kr U
SSG2002 Stöd för införande av operatörsunderhåll. 1 Standard 1.550,00 kr U
SSG2002E Guide for Introducing Operator Maintenance 1 Standard 1.550,00 kr U
SSG2005 Kritikalitetsanalys, införande och upprätthållande, för tekniska enheter 1 Standard 1.550,00 kr U
SSG2005 Kritikalitetsanalys, införande och upprätthållande, för tekniska enheter 1 RedigerbarBilaga 660,00 kr U
SSG2005E Criticality Analysis, implementation and upholding, for technical items 1 Standard 1.550,00 kr U
SSG2005E Criticality Analysis, implementation and upholding, for technical items 1 RedigerbarBilaga 660,00 kr U
SSG2008 Grundorsaksanalys 1 Standard 1.900,00 kr U
SSG2008 Grundorsaksanalys 1 RedigerbarBilaga 660,00 kr U
SSG2008E Root Cause Analysis 1 Standard 1.900,00 kr U
SSG2008E Root Cause Analysis 1 RedigerbarBilaga 660,00 kr U
SSG2010 Definitioner för reservdelar och förbrukningsmateriel 1 Standard 475,00 kr U
SSG2010E Definitions for spare parts and consumables 1 Standard 475,00 kr U
SSG2011 Optimering av förråd 1 Standard 1.550,00 kr U
SSG2011 Optimering av förråd 1 RedigerbarBilaga 660,00 kr U
SSG2011E Optimisation of storage 1 Standard 1.550,00 kr U
SSG2011E Optimisation of storage 1 RedigerbarBilaga 660,00 kr U
SSG2015 Förenklad LCC/LCP-kalkyl 1 Standard 2.395,00 kr U
SSG2015 Förenklad LCC/LCP-kalkyl 1 RedigerbarBilaga 0,00 kr U
SSG2015E Simplified LCC/LCP calculation 1 Standard 2.395,00 kr U
SSG2015E Simplified LCC/LCP calculation 1 RedigerbarBilaga 0,00 kr U
SSG2100 SSG Riskhanteringsmodell 2 Standard 830,00 kr S
SSG2101 Identifiering av riskkällor 3 Standard 660,00 kr S
SSG2102 Checklista: enkel riskinventering 3 Standard 660,00 kr S
SSG2103 Handlingsplan 4 Standard 475,00 kr S
SSG2105 Checklista: intern brandskyddskontroll 4 Standard 660,00 kr S
SSG2106 Checklista: säkra stopp 3 Standard 660,00 kr S
SSG2107 Konsekvensbedömning vid förändring av organisation och bemanning - AFS 2001:1 3 Standard 660,00 kr S
SSG2109 Arbetssäkerhetsanalys 4 Standard 660,00 kr S
SSG2110 Checklista: skyddsrond 3 Standard 660,00 kr S
SSG2111 Arbetsmiljöplan 4 Standard 660,00 kr S
SSG2112 Riskidentifiering för införande av ny kemisk produkt 5 Standard 830,00 kr S
SSG2112E Risk identification for the introduction of a new chemical product 1 Standard 830,00 kr S
SSG2113 Riskbedömning av trycksatta anordningar 4 Standard 830,00 kr S
SSG2114 Checklista vid användning av arbetsutrustning enligt AFS 2006:4 3 Standard 660,00 kr S
SSG2115 Arbetsschema för säkerhetsgranskning: metod HAZOP 3 Standard 660,00 kr S
SSG2116 Arbetsschema för säkerhetsgranskning: metod What-if 3 Standard 660,00 kr S
SSG2117 Arbetsschema för säkerhetsgranskning: metod Grovanalys 3 Standard 660,00 kr S
SSG2119 Riskbedömning vid förändringsarbete 3 Standard 830,00 kr S
SSG2122 Riskbedömning: Hälsa – Personsäkerhet 2 Standard 660,00 kr S
SSG2200 Krav på säkerhetskurs för entreprenörer 22 Standard 0,00 kr S
SSG2200E Safety course requirements for contractors 22 Standard 0,00 kr S
SSG2220 Vägledning för säker av- och påställning av arbetsutrustning 1 Standard 1.300,00 kr A, S
SSG2230 Trycksatta anordningar – livscykelbaserad och tvärteknisk guide 2 Standard 1.075,00 kr E, I, R, S
SSG2230E Pressurised equipment – life cycle based and multi-technical guide 2 Standard 1.075,00 kr E, I, R, S
SSG2240 Säkerhetskritisk instrumentering enligt SS-EN 61511-1 3 Standard 2.500,00 kr E, I, S
SSG2241 Användarhandledning - Säkerhetskritisk instrumentering enligt SSG 2 Standard 1.550,00 kr E, I, S
SSG2241 Användarhandledning - Säkerhetskritisk instrumentering enligt SSG 2 RedigerbarBilaga 475,00 kr E, I, S
SSG2242 Vägledning - Skyddsfunktioner med säkerhetskritisk instrumentering 1 Standard 1.300,00 kr E, I, S
SSG2242 Vägledning - Skyddsfunktioner med säkerhetskritisk instrumentering 1 Bilaga 660,00 kr E, I, S
SSG2242E Guideline – Protective functions with safety-critical instrumentation 1 Standard 1.300,00 kr E, I, S
SSG2242E Guideline – Protective functions with safety-critical instrumentation 1 Bilaga 660,00 kr E, I, S
SSG2250 SSG Guide - Högtrycksskador 1 RedigerbarBilaga 0,00 kr S
SSG2501 Teknisk specifikation. Anläggningsdata 1 Standard 660,00 kr E, I
SSG2501E Technical specification. Plant design data 1 Standard 660,00 kr E, I
SSG2502 Teknisk specifikation. Utrustning 2 Standard 660,00 kr E, I, M, R
SSG2502E Technical specification. Equipment 2 Standard 660,00 kr M
SSG2901 Rekommendation av klassningskoder för registrering i underhållssystem 2 Standard 1.550,00 kr U
SSG2901E Recommendation of classification codes for registration in maintenance systems 2 Standard 1.550,00 kr U
SSG3030 Vibrationer i roterande maskiner och dess utrustningar – krav och rekommendationer för upphandling, drift och underhåll 7 Standard 2.395,00 kr M
SSG3030 Vibrationer i roterande maskiner och dess utrustningar – krav och rekommendationer för upphandling, drift och underhåll 7 RedigerbarBilaga 660,00 kr M
SSG3030E Vibrations in rotating machinery and its equipment – requirements and recommendations for procurement, operation and maintenance 7 Standard 2.395,00 kr M
SSG3030E Vibrations in rotating machinery and its equipment – requirements and recommendations for procurement, operation and maintenance 7 RedigerbarBilaga 660,00 kr M
SSG3035 Ljudnivåer för arbetsplatser och anläggningars omgivning - upphandling av maskiner och utrustning 3 Standard 1.550,00 kr B, E, I, M
SSG3035 Ljudnivåer för arbetsplatser och anläggningars omgivning - upphandling av maskiner och utrustning 3 Bilaga 660,00 kr B, E, I, M
SSG3035E Sound levels for work sites and plants surroundings - procurement of machinery and equipment 3 Standard 1.550,00 kr B, E, I, M
SSG3035E Sound levels for work sites and plants surroundings - procurement of machinery and equipment 3 Bilaga 660,00 kr B, E, I, M
SSG3042 Generella anvisningar för ljudprojektering av inre och yttre miljö 2 Standard 1.075,00 kr B, E, I, M
SSG3042E General instructions for sound design of indoor and outdoor environments 2 Standard 1.075,00 kr B, E, I, M
SSG3110 Checklista för uppdragsbeställning 1 RedigerbarBilaga 660,00 kr A, M
SSG3110E Checklist for task ordering 1 RedigerbarBilaga 660,00 kr A, M
SSG3255 Tätningsvattensystem – anvisningar för utförande 4 Standard 830,00 kr M, MT, R, RR
SSG3255E Water seal systems – general layout instructions 4 Standard 830,00 kr M, MT, R, RR
SSG3271 Axeltätningar, funktionsupphandling 1 Standard 1.300,00 kr M, MT
SSG3271E Shaft seals, functional procurement 1 Standard 1.300,00 kr M, MT
SSG3272 Teknisk specifikation – lagerskydd 1 Standard 660,00 kr M, MT
SSG3272E Technical specification – bearing protection 1 Standard 660,00 kr M, MT
SSG3280 Planpackningar – rekommendationer för val av material och hantering 4 Standard 830,00 kr M, MT, R, RR
SSG3280E Flat gaskets – recommendations for the selection of material and mounting 4 Standard 830,00 kr M, MT, R, RR
SSG3340 Kravställning för växlar 1 Standard 1.550,00 kr M
SSG3340E Requirements for gears 1 Standard 1.550,00 kr M
SSG3345 Valsar: Konstruktion, inspektion och service 1 Standard 1.300,00 kr M
SSG3345E Rollers: Design, inspection and servicing 1 Standard 1.300,00 kr M
SSG3357 Remskydd 5 Standard 475,00 kr M
SSG3357E Belt guards 5 Standard 475,00 kr M
SSG3358 Kopplings- och kardanaxelskydd 5 Standard 830,00 kr M
SSG3358E Coupling guard and cardan shaft protection 5 Standard 830,00 kr M
SSG3381 Skruvtransportörer 1 Standard 1.300,00 kr M
SSG3381 Skruvtransportörer 1 RedigerbarBilaga 660,00 kr M
SSG3381E Screw conveyors 1 Standard 1.300,00 kr M
SSG3381E Screw conveyors 1 RedigerbarBilaga 660,00 kr M
SSG3400 Smörjsystem – anvisningar för val och upphandling av system 4 Standard 1.075,00 kr M
SSG3400 Smörjsystem – anvisningar för val och upphandling av system 4 RedigerbarBilaga 660,00 kr M
SSG3400E Lubrication systems – recommendations for selection and procurement 4 Standard 1.075,00 kr M
SSG3400E Lubrication systems – recommendations for selection and procurement 4 RedigerbarBilaga 660,00 kr M
SSG3499 Pneumatiska anläggningar. Tekniska bestämmelser för leverans 3 Standard 660,00 kr E, I, M
SSG3499 Pneumatiska anläggningar. Tekniska bestämmelser för leverans 3 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I, M
SSG3499E Pneumatic plants. Technical regulations for delivery 3 Standard 660,00 kr E, I, M
SSG3499E Pneumatic plants. Technical regulations for delivery 3 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I, M
SSG3700 VVS-system 3 Standard 3.235,00 kr E, I, M, V
SSG3700 VVS-system 3 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I, M, V
SSG3700E Heating, ventilation and sanitation systems 3 Standard 3.235,00 kr E, I, M, V
SSG3700E Heating, ventilation and sanitation systems 3 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I, M, V
SSG3750 Värmeväxlare, teknisk specifikation 1 Standard 1.300,00 kr E, I, M, V
SSG3750 Värmeväxlare, teknisk specifikation 1 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I, M, V
SSG3750E Heat exchangers, technical specification 1 Standard 1.300,00 kr E, I, M, V
SSG3750E Heat exchangers, technical specification 1 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I, M, V
SSG3800 Allmänna tekniska bestämmelser för leverans av hydraulikutrustning 8 Standard 2.395,00 kr E, I, M
SSG3800 Allmänna tekniska bestämmelser för leverans av hydraulikutrustning 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I, M
SSG3800E General technical regulations for the delivery of hydraulic equipments 8 Standard 2.395,00 kr E, I, M
SSG3800E General technical regulations for the delivery of hydraulic equipments 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I, M
SSG3851 Teknisk specifikation för centrifugalpumpar 4 Standard 660,00 kr M
SSG3851E Technical Specification for centrifugal pumps 4 Standard 660,00 kr M
SSG3852 Teknisk specifikation för fläktar 3 Standard 475,00 kr M
SSG3852E Technical Specification for fans 3 Standard 475,00 kr M
SSG3853 Teknisk specifikation för växlar 3 Standard 660,00 kr M
SSG3853E Technical Specification for gears 3 Standard 660,00 kr M
SSG3854 Teknisk specifikation för valsar 1 Standard 660,00 kr M
SSG3854E Technical specification for rollers 1 Standard 660,00 kr M
SSG3901 Projektstruktur - Förslag till disposition 2 Standard 660,00 kr A, B, E, I, M
SSG3901E Project structure - Planning scheme proposal 2 Standard 660,00 kr A, B, E, I, M
SSG3905 Riktlinjer för bortslipning av defekter på valstappar 1 Standard 1.300,00 kr M
SSG4100 Montageanvisningar för elutrustningar 6 Standard 1.550,00 kr E
SSG4100E Erection instructions for electrical equipment 6 Standard 1.550,00 kr E
SSG4101 Spänningsnivåer, spänningsgodhet och övertoner 9 Standard 660,00 kr E
SSG4101E Voltage levels, voltage tolerances and harmonics 9 Standard 660,00 kr E
SSG4102 Ex-tillämpningar - Elektriska och mekaniska installationer 3 Standard 1.550,00 kr E, I, M
SSG4102 Ex-tillämpningar - Elektriska och mekaniska installationer 3 Bilaga 0,00 kr E, I, M
SSG4102E Explosive applications - Electrical and mechanical installations 3 Standard 1.550,00 kr E, I, M
SSG4102E Explosive applications - Electrical and mechanical installations 3 Bilaga 0,00 kr E, I, M
SSG4111 Likströmssystem för reläskydd, manöver och indikering – anvisningar för projektering 9 Standard 830,00 kr E
SSG4111 Likströmssystem för reläskydd, manöver och indikering – anvisningar för projektering 9 RedigerbarBilaga 0,00 kr E
SSG4111E DC systems for relay protection, control and indication – recommendations for engineering 9 Standard 830,00 kr E
SSG4111E DC systems for relay protection, control and indication – recommendations for engineering 9 RedigerbarBilaga 0,00 kr E
SSG4112 Likströmssystem för reläskydd, manöver och indikering. Anvisningar för drift och underhåll 6 Standard 830,00 kr E
SSG4112 Likströmssystem för reläskydd, manöver och indikering. Anvisningar för drift och underhåll 6 Bilaga 660,00 kr E
SSG4112E Direct-current systems for relay protection, control and indication. Operation and maintenance 6 Standard 830,00 kr E
SSG4112E Direct-current systems for relay protection, control and indication. Operation and maintenance 6 Bilaga 660,00 kr E
SSG4151 Teknisk specifikation för ställverk högst 1000 V, växelspänning 7 Standard 1.550,00 kr E
SSG4151 Teknisk specifikation för ställverk högst 1000 V, växelspänning 7 Bilaga 660,00 kr E
SSG4151E Technical specifications for switchgear and controlgear for max 1000 V, alternating current 7 Standard 1.550,00 kr E
SSG4151E Technical specifications for switchgear and controlgear for max 1000 V, alternating current 7 Bilaga 660,00 kr E
SSG4152 Mellanspänningsställverk för växelspänning över 1 kV t.o.m. 24 kV 3 Standard 1.300,00 kr E
SSG4152 Mellanspänningsställverk för växelspänning över 1 kV t.o.m. 24 kV 3 RedigerbarBilaga 660,00 kr E
SSG4152E Switch gear for A.C. voltages above 1 kV and up to and including 24 kV 3 Standard 1.300,00 kr E
SSG4152E Switch gear for A.C. voltages above 1 kV and up to and including 24 kV 3 RedigerbarBilaga 660,00 kr E
SSG4155 Faskompensering 6 Standard 660,00 kr E
SSG4155E Phase compensation 6 Standard 660,00 kr E
SSG4211 Mottagningstransformatorer, 3-fas, 50 Hz 9 Standard 830,00 kr E
SSG4211 Mottagningstransformatorer, 3-fas, 50 Hz 9 Bilaga 660,00 kr E
SSG4211E Tie transformers, 3-phase, 50 Hz 9 Standard 830,00 kr E
SSG4211E Tie transformers, 3-phase, 50 Hz 9 Bilaga 660,00 kr E
SSG4212 Distributions- och belysningstransformatorer, 3-fas, 50 Hz 9 Standard 830,00 kr E
SSG4212 Distributions- och belysningstransformatorer, 3-fas, 50 Hz 9 Bilaga 660,00 kr E
SSG4212E Distribution- and Lighting transformers, 3-phase, 50 Hz 9 Standard 830,00 kr E
SSG4212E Distribution- and Lighting transformers, 3-phase, 50 Hz 9 Bilaga 660,00 kr E
SSG4250 Elektriska driftrum. Allmänna projekteringsanvisningar 8 Standard 1.300,00 kr B, E, I
SSG4250E Electrical operation rooms. General project engineering instructions 8 Standard 1.300,00 kr B, E, I
SSG4310 Kablar – standardurval 7 Standard 1.075,00 kr E, I
SSG4310E Cables – standard 7 Standard 1.075,00 kr E, I
SSG4360 Helkapslade kortslutna 3-fas låg- och mellanspänningsmotorer Kapslingsklass IP 54/55 2 Standard 1.075,00 kr E
SSG4360E Totally enclosed, squirrel-cage, 3-phase low- and medium voltage motors Degree of protection IP 54/55 2 Standard 1.075,00 kr E
SSG4413 Spänningstransformatorer 3 - 145 kV. 50 Hz 7 Standard 830,00 kr E
SSG4413 Spänningstransformatorer 3 - 145 kV. 50 Hz 7 RedigerbarBilaga 660,00 kr E
SSG4413E Voltage transformers, 3-145 kV, 50 Hz 7 Standard 830,00 kr E
SSG4413E Voltage transformers, 3-145 kV, 50 Hz 7 RedigerbarBilaga 660,00 kr E
SSG4414 Strömtransformatorer 3 - 145 kV. 50 Hz 6 Standard 830,00 kr E
SSG4414 Strömtransformatorer 3 - 145 kV. 50 Hz 6 Bilaga 660,00 kr E
SSG4414E Current transformers, 3-145 kV, 50 Hz 6 Standard 830,00 kr E
SSG4414E Current transformers, 3-145 kV, 50 Hz 6 Bilaga 660,00 kr E
SSG4415 Strömtransformatorer < 1 kV, 50 Hz 5 Standard 830,00 kr E
SSG4415E Current transformers < 1 kV, 50 Hz 5 Standard 830,00 kr E
SSG4451 Belysning. Anvisningar för projektering 4 Standard 830,00 kr B, E
SSG4451E Lighting. Guidelines for planning 4 Standard 830,00 kr B, E
SSG4500 Elsäkerhet vid arbete för yrkespersoner 14 Standard 830,00 kr E, ES
SSG4500E Electrical safety at work for professionals 14 Standard 830,00 kr E, ES
SSG4501 Systematiskt elsäkerhetsarbete – företagets elansvar 5 Standard 1.550,00 kr E, ES, I
SSG4510 Vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar 2 Standard 1.550,00 kr E, ES
SSG4510 Vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar 2 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, ES
SSG4510 Vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar 2 Bilaga 0,00 kr E, ES
SSG4525 Jordnings- och potentialutjämningssystem. Anvisningar för planering och projektering 5 Standard 1.300,00 kr B, E
SSG4525E Earthing and potential equalizations system. Recommendations for planning and design 5 Standard 1.300,00 kr B, E
SSG4530 Jordfelsövervakning för systemjordning, växelströmssystem 4 Standard 660,00 kr E
SSG4530E Earth fault monitoring for system earthing in a.c. systems. Instructions 4 Standard 660,00 kr E
SSG4540 Elektrisk utrustning för telfrar, travers- och portalkranar. Anläggningstekniska anvisningar 4 Standard 475,00 kr E
SSG4540E Electrical equipment for hoist blocks, overhead travelling cranes and portal cranes. Instructions for planning and constr. 4 Standard 475,00 kr E
SSG4552 Omfattning och leverans av dokumentation för el- och instrumentanläggningar 7 Standard 1.300,00 kr E, I
SSG4552 Omfattning och leverans av dokumentation för el- och instrumentanläggningar 7 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I
SSG4552E Extent and supply of documentation for electrical- and instrument plant 7 Standard 1.300,00 kr E, I
SSG4552E Extent and supply of documentation for electrical- and instrument plant 7 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I
SSG4580 Datorstöd för teknisk dokumentation (CAD) 4 Standard 1.075,00 kr C, E, I
SSG4700 Anläggningstekniska leveransbestämmelser för elektrisk utrustning ingående i maskinleverans 5 Standard 660,00 kr E, I
SSG4700 Anläggningstekniska leveransbestämmelser för elektrisk utrustning ingående i maskinleverans 5 Bilaga 0,00 kr E, I
SSG4700E Technical specification for electrical equipment included in machinery and mechanical equipment 5 Standard 660,00 kr E, I
SSG4700E Technical specification for electrical equipment included in machinery and mechanical equipment 5 Bilaga 0,00 kr E, I
SSG4802 Person-, maskin- och processäkerhet med elektroniska system. 4 Standard 830,00 kr E, I
SSG4802E Personnel, equipment and process safety with electronic systems. 4 Standard 830,00 kr E, I
SSG4850 Utcheckning och idrifttagningsanvisningar av elektrisk utrustning 6 Standard 1.300,00 kr E, I
SSG4850 Utcheckning och idrifttagningsanvisningar av elektrisk utrustning 6 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I
SSG4850E Inspection and commissioning instructions for electrical equipment 6 Standard 1.300,00 kr E, I
SSG4850E Inspection and commissioning instructions for electrical equipment 6 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I
SSG4851 Samordnad utcheckning av processanläggningar 6 Standard 1.075,00 kr E, I, M, R
SSG4851 Samordnad utcheckning av processanläggningar 6 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I, M, R
SSG4851E Coordinated final inspection of process plants 6 Standard 1.075,00 kr E, I, M, R
SSG4901 Intelligenta informations- och funktionsutrustningar för startkopplare m.m. 1 Standard 475,00 kr E, I
SSG4901E Intelligent information and functional equipments for motor starters etc. 1 Standard 475,00 kr E, I
SSG4902 Dokumentstruktur - Anläggningsstandard, el/instrument 2 Standard 660,00 kr E, I
SSG4902E Document structure - Installation standards, electricity/instruments 2 Standard 660,00 kr E, I
SSG4904 Ekonomisk kabeldimensionering - Beräkningsanvisningar. Rapport. 2 Standard 660,00 kr E
SSG4904E Economical cable design - Calculation instruction 2 Standard 660,00 kr E
SSG4905 Reservkraft och avbrottsfri kraftförsörjning. Allmänna projekteringsanvisningar. Rapport 2 Standard 660,00 kr E, I
SSG4905E Standby power and uninterruptible power supplies. General design guidelines. Report 2 Standard 660,00 kr E, I
SSG4906 Kabelanläggningar. Brandtekniska anvisningar. Rapport. 4 Standard 475,00 kr E, I
SSG4906E Cable installations - fire regulations. 4 Standard 475,00 kr E, I
SSG4907 Kontaktpressning för Cu- och Al-förbindningar samt termografins betydelse i det förebyggande underhållet 3 Standard 475,00 kr E, I
SSG4907E Crimped joints for Cu and Al connectors, and the imortance of thermography for preventive maintenance. 3 Standard 475,00 kr E, I
SSG4908 Starkströmsutrustningar med integrerad elektronik i processdrivutrustningar 2 Standard 475,00 kr E, I
SSG4908E Power equipment with integrated electronics in process power equipment. 2 Standard 475,00 kr E, I
SSG4909 Anvisningar för EMC 3 Standard 1.300,00 kr E, I
SSG4909E Instructions for EMC 3 Standard 1.300,00 kr E, I
SSG4910 Elkvalitet - Högre tillgänglighet på produktionsutrustningar 2 Standard 1.075,00 kr E
SSG4911 Branchpraxis gällande elunderhåll för industrin 1-130kV 1 Standard 1.550,00 kr E
SSG5150 Jordning och skärmning av elektroniska utrustningar 5 Standard 1.300,00 kr E, I
SSG5150E Earthing and screening of electronic equipment 5 Standard 1.300,00 kr E, I
SSG5225 Omfattning och leverans av dokumentation för styrsystemanläggningar 5 Standard 1.075,00 kr E, I
SSG5225 Omfattning och leverans av dokumentation för styrsystemanläggningar 5 RedigerbarBilaga 0,00 kr E, I
SSG5225E Extent and delivery of documentation for control system installations 5 Standard 1.075,00 kr E, I
SSG5225E Extent and delivery of documentation for control system installations 5 RedigerbarBilaga 0,00 kr E, I
SSG5253 Regleroptimering 3 Standard 1.550,00 kr I
SSG5253E Control tuning 3 Standard 1.550,00 kr I
SSG5260 Checklista för kontrollrum 4 Standard 660,00 kr E, I
SSG5260 Checklista för kontrollrum 4 Bilaga 660,00 kr E, I
SSG5260E Control room check list 4 Standard 660,00 kr E, I
SSG5260E Control room check list 4 Bilaga 0,00 kr E, I
SSG5262 Processbilduppbyggnad - Allmänna principer 4 Standard 660,00 kr E, I
SSG5262E Process image construction - General principles 4 Standard 660,00 kr E, I
SSG5264 Processövervakning - Larmsignal och varningsindikering. Anvisningar för utformning. 5 Standard 475,00 kr E, I
SSG5264E Process monitoring - Alarm signal and warning indication. Directives for design 5 Standard 475,00 kr E, I
SSG5269 Symboler för förenklade processflödesscheman. 5 Standard 830,00 kr C, E, I, R
SSG5269E Symbols for simplified process flow diagrams 5 Standard 830,00 kr C, E, I, R
SSG5270 Symboler för processflödesscheman 5 Standard 1.075,00 kr C, E, I, R
SSG5270E Graphic symbols for process flow diagrams 5 Standard 1.075,00 kr C, E, I, R
SSG5271 Symboler för el-, instrument-, styrsystemscheman - och förreglingsscheman 5 Standard 1.075,00 kr C, E, I
SSG5271E Symbols for diagrams 5 Standard 1.075,00 kr C, E, I
SSG5272 Förreglingsscheman för processanläggningar 3 Standard 1.075,00 kr C, E, I
SSG5272E System diagram for processplants 3 Standard 1.075,00 kr C, E, I
SSG5274 Informations- och utbildningsanvisningar till SSG 5275,Identifikationssystem för process och anläggningar 1 Standard 830,00 kr B, E, I, M, R
SSG5274E Informations and training instructions for SSG 5275E,Identification system for process and plants 1 Standard 830,00 kr B, E, I, M, R
SSG5275 Funktionsbaserat identifieringssystem för process och anläggning 2 Standard 3.235,00 kr B, E, I, M, R
SSG5275E Function based identification system for processes and plants 2 Standard 3.235,00 kr B, E, I, M, R
SSG5276 Koder och symboler för mät- och styrfunktioner i processflödesscheman 4 Standard 1.075,00 kr C, E, I, R
SSG5276E Codes and symbols for measurement and control functions in process flow diagram 4 Standard 1.075,00 kr C, E, I, R
SSG5280 Checklista för acceptanstest av styrsystem 2 Standard 830,00 kr E, I
SSG5280 Checklista för acceptanstest av styrsystem 2 Bilaga 0,00 kr E, I
SSG5280E Checklist for acceptance-test of control system 2 Standard 830,00 kr E, I
SSG5280E Checklist for acceptance-test of control system 2 Bilaga 0,00 kr E, I
SSG5401 Instrumentmontage. Översikt 4 Standard 475,00 kr I
SSG5401E Instrument installation. Overview 4 Standard 475,00 kr I
SSG5402 Installationsprinciper. Utrustning för analyser (A) 4 Standard 1.300,00 kr I
SSG5402E Principles of installation. Analyses equipment (A) 4 Standard 1.300,00 kr I
SSG5403 Installationsprinciper. Utrustning för flödesmätning (F) 4 Standard 1.300,00 kr I
SSG5403E Principles of installation. Flow measurement equipment (F) 4 Standard 1.300,00 kr I
SSG5404 Installationsprinciper. Utrustning för nivåmätning (L) 6 Standard 1.300,00 kr I
SSG5404E Principles of installation. Level measurement equipment (L) 6 Standard 1.300,00 kr I
SSG5405 Installationsprinciper. Utrustning för tryckmätning (P) 4 Standard 1.300,00 kr I
SSG5405E Principles of installation. Pressure measurement equipment (P) 4 Standard 1.300,00 kr I
SSG5406 Installationsprinciper. Utrustning för temperaturmätning (T) 4 Standard 1.300,00 kr I
SSG5406E Principles of installation. Temperature measurement equipment (T) 4 Standard 1.300,00 kr I
SSG5407 Installationsprinciper. Utrustning för ventiler (V) 5 Standard 1.300,00 kr I
SSG5407E Principles of installation. Valve equipment (V) 5 Standard 1.300,00 kr I
SSG5408 Installationsprinciper. Utrustning för övrigt (Ö) 4 Standard 830,00 kr I
SSG5408E Principles of installation. Miscellaneous equipment (Ö) 4 Standard 830,00 kr I
SSG5410 Mätgivare för processreglering 2 Standard 1.550,00 kr I
SSG5410E Measuring sensors for process control 2 Standard 1.550,00 kr I
SSG5415 Instrumentmontage. Materielförteckning 6 Standard 830,00 kr I
SSG5415E Instrument installation. List of materials 6 Standard 830,00 kr I
SSG5416 Processanslutningar 8 Standard 1.300,00 kr I, R
SSG5416E Process connections 8 Standard 1.300,00 kr I, R
SSG5417 Montagedetaljer 3 Standard 660,00 kr I
SSG5417E Mounting components 3 Standard 660,00 kr I
SSG5904 Optofiberteknik 2 Standard 830,00 kr E, I
SSG5904E Fibre optics 2 Standard 830,00 kr E, I
SSG5905 Fältbussanläggningar 1 Standard 1.075,00 kr E, I
SSG5905E Fieldbus plants 1 Standard 1.075,00 kr E, I
SSG6512 Maskinförankring och maskinfundament – anvisningar för utförande 4 Standard 1.075,00 kr B, M
SSG6512 Maskinförankring och maskinfundament – anvisningar för utförande 4 RedigerbarBilaga 660,00 kr B, M
SSG6512E Anchoring machinery and machine foundations – recommendations for construction 4 Standard 1.075,00 kr B, M
SSG6512E Anchoring machinery and machine foundations – recommendations for construction 4 RedigerbarBilaga 660,00 kr B, M
SSG6515 Cisternfundament – anvisningar för utförande 4 Standard 1.300,00 kr B, M
SSG6515 Cisternfundament – anvisningar för utförande 4 RedigerbarBilaga 660,00 kr B, M
SSG6515E Bases for tanks – instructions for construction 4 Standard 1.300,00 kr B, M
SSG6515E Bases for tanks – instructions for construction 4 RedigerbarBilaga 660,00 kr B, M
SSG6520 Fundament på yttertak inklusive tätning. Principutförande 4 Standard 830,00 kr B
SSG6520E Foundations on roofs including sealing. General design 4 Standard 830,00 kr B
SSG6535 Telferbana – anvisningar för utförande av telferbalk 4 Standard 830,00 kr B
SSG6535E Hoist track – instructions for construction of hoist beam 4 Standard 830,00 kr B
SSG6551 Räcken av stålrör och rostfria stålrör – utförande 6 Standard 1.300,00 kr B, M
SSG6551E Balustrade of steel tubing and stainless steel tubing – construction 6 Standard 1.300,00 kr B, M
SSG6555 Trappor av stål – utförande 6 Standard 1.300,00 kr B, M
SSG6555E Stairs of steel – construction 6 Standard 1.300,00 kr B, M
SSG6556 Stegjärn – konstruktionsanvisning 4 Standard 660,00 kr B, M
SSG6556E Rungs – design instructions 4 Standard 660,00 kr B, M
SSG6557 Brandstege utan och med brandvattenledning samt avslutning vid högt takkrön – konstruktionsanvisning 3 Standard 1.075,00 kr B, M
SSG6557E Fire ladder without and with fire waterpipe and termination at tall roof crests – design instructions 3 Standard 1.075,00 kr B, M
SSG6560 Serviceplan och gångbanor av stål – utförande 6 Standard 1.300,00 kr B, M
SSG6560E Service platforms and gangways of steel – construction 6 Standard 1.300,00 kr B, M
SSG6563 Kantskoningar av vinkelstång – utförande 4 Standard 660,00 kr B
SSG6563E Edge protection by angle sections – instructions for construction 4 Standard 660,00 kr B
SSG6570 Golvbrunnar av spygatt-typ för betonggolv – principutföranden 4 Standard 830,00 kr B
SSG6570E Floor gulleys of untrapped type in concrete floors – principle design 4 Standard 830,00 kr B
SSG6701 Fogar i betongkonstruktioner – utförande 4 Standard 830,00 kr B
SSG6701E Joints in concrete structures – construction 4 Standard 830,00 kr B
SSG6704 Golvkanaler av betong, täckningar och kantskoningar 4 Standard 1.075,00 kr B
SSG6704 Golvkanaler av betong, täckningar och kantskoningar 4 RedigerbarBilaga 660,00 kr B
SSG6704E Concrete floor channels, covers and edge protections 4 Standard 1.075,00 kr B
SSG6704E Concrete floor channels, covers and edge protections 4 RedigerbarBilaga 660,00 kr B
SSG6708 Väggenomföringar för kablar och slangar för tillfällig användning 4 Standard 830,00 kr B
SSG6708E Wall penetrations for cables and flexes for occasional use 4 Standard 830,00 kr B
SSG6720 Rörgenomföring i plåtsandwichelement, plåtvägg, tegelvägg, betongvägg och bjälklag. Principutförande 5 Standard 1.075,00 kr B, R
SSG6720E Pipe penetration through sheet metal sandwich panel, sheet metal walls, brick walls, concrete walls and floors. Typical construction 5 Standard 1.075,00 kr B, R
SSG6740 Förläggning av ledningar i mark. Allmänna tekniska rekommendationer 3 Standard 1.300,00 kr B
SSG6740 Förläggning av ledningar i mark. Allmänna tekniska rekommendationer 3 RedigerbarBilaga 660,00 kr B
SSG6740E Pipe laying below ground. General technical recommendations 3 Standard 1.300,00 kr B
SSG6740E Pipe laying below ground. General technical recommendations 3 RedigerbarBilaga 660,00 kr B
SSG6795 Taktäckningsmaterial. Översikt (ersätter SSG 5795) 2 Standard 1.075,00 kr B
SSG6795E Roof covering materials. A review (supersedes SSG 5795E) 2 Standard 1.075,00 kr B
SSG6905 Invallningar för cisterner 2 Standard 1.075,00 kr B
SSG6905E Retaining dikes for cisterns 2 Standard 1.075,00 kr B
SSG6907 Traverskranbanor 2 Standard 1.300,00 kr B
SSG6907 Traverskranbanor 2 Bilaga 660,00 kr B
SSG6907E Overhead travelling crane tracks 2 Standard 1.300,00 kr B
SSG6907E Overhead travelling crane tracks 2 RedigerbarBilaga 660,00 kr B
SSG6910 Skador på betong i massa- och pappersindustrin samt sågverk. Rapport 2 Standard 1.300,00 kr B
SSG6910E Damage to concrete in the paper and pulp industry and sawmills 2 Standard 1.300,00 kr B
SSG6914 Infästningar i betongkonstruktioner 1 Standard 830,00 kr B
SSG6914E Fixings in concrete structures 1 Standard 830,00 kr B
SSG6915 Rekommendationer vid konstruktion av cisternparker med invallning 1 Standard 1.300,00 kr B
SSG6915E Recommendations on design of cistern parks with retaining dike 1 Standard 1.300,00 kr B
SSG7000 Rörupphängningar - konstruktionsanvisningar och användningsområde 5 Standard 1.550,00 kr R, RU
SSG7000E Anchorages and supports - design recommendations for pipelines 5 Standard 1.550,00 kr R, RU
SSG7001 Rörupphängningar - symboler och typer 8 Standard 1.075,00 kr R, RU
SSG7001E Anchorages and supports for pipelines - symbols and types 8 Standard 1.075,00 kr R, RU
SSG7005 Rörupphängningar - typer 8 Standard 1.300,00 kr R, RU
SSG7005E Anchorages and supports for pipelines - types 8 Standard 1.300,00 kr R, RU
SSG7025 Rörupphängningselement - pendlar 6 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7025E Pipe support elements - hangers 6 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7026 Rörupphängningselement - pendel 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7026E Pipe support elements - hanger 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7027 Rörupphängningselement - pendelöglor 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7027E Pipe support elements - hanger eyelets 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7030 Rörupphängningselement - balk för upphängningar och styrningar 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7030E Pipe support elements - beam for supports and guides 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7050 Rörupphängningselement. Fjäderkorg 5 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7050E Pipe support elements - spring support 5 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7051 Rörupphängningselement - tryckfjäder 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7051E Pipe support elements - pressure spring 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7052 Rörupphängningselement - bricka till fjäderkorg 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7052E Pipe support elements - washer for spring support 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7053 Rörupphängningselement - bygel till fjäderkorg 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7053E Pipe support elements - stirrup for spring support 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7054 Rörupphängningselement - distansbricka till typ 8 vid förspänning av fjäder 2 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7054E Pipe support elements - spacer for type 8 when pre-tensioning springs 2 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7055 Rörupphängningselement - friktionsförband 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7055E Pipe support elements - friction joint 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7075 Rörupphängningselement - rörklammer av stål - delad 7 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7075E Pipe support elements - pipe clamp of steel - split type 7 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7080 Rörupphängningselement - fixklammerhalva 6 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7080E Pipe support elements - anchorage clamp half 6 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7081 Rörupphängningselement – förstärkt rörklammer 1 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7081E Pipe support elements – reinforced pipe clamp 1 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7100 Rörupphängningselement - stoppklackar 5 Standard 1.075,00 kr R, RU
SSG7100E Pipe support elements - stop lugs 5 Standard 1.075,00 kr R, RU
SSG7125 Rörupphängningselement - 3-hålsbricka 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7125E Pipe support elements - 3-hole washer 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7130 Rörupphängningselement - schackel för 3-hålsbricka 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7130E Pipe support elements - shackle for 3-hole washer 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7131 Rörupphängningselement - platta för schackel 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7131E Pipe support elements - plate for shackle 5 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7149 Rörupphängningselement - glidsko för oisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek 5 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7149E Pipe support elements - sliding shoe for uninsulated and insulated pipelines with max. 80 mm insulation thickness 5 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7151 Rörupphängningselement - glidsko för isolerade rörledningar 8 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7151E Pipe supports elements - sliding shoe for insulated pipelines 8 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7155 Rörupphängningselement - avhasningsskydd för glidskor 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7155E Pipe support elements - retainer for sliding shoes 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7160 Rörupphängningselement - axialstopp 7 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7160E Pipe support elements - axial stop 7 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7175 Rörupphängningselement - underdel till flexibelt stöd 7 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7175E Pipe support elements - bottom part of flexible supports 7 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7177 Rörupphängningselement - underdel till stöd 8 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7177E Pipe support elements - bottom part of flexible support 8 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7178 Rörupphängningselement - stöd för rörböj 6 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7178E Pipe support elements - support for pipe bends 6 Standard 830,00 kr R, RU
SSG7179 Rörupphängningselement – bottenplatta till stöd för rörböj 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7179E Pipe support elements – bottom plate for pipe bend support 6 Standard 475,00 kr R, RU
SSG7250 Rekommenderade pendelavstånd i rörupphängningar 5 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7250E Recommended hanger distances in pipe support elements 5 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7260 Rekommenderade centrumavstånd för rörledningar 7 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7260E Recommended distance between hanger centres 7 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7270 Maximalt stödavstånd för rörledningar förlagda inomhus och utomhus 6 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7270E Max. support distance for pipelines laid indoors and outdoors 6 Standard 660,00 kr R, RU
SSG7350 Pumpuppställningar 3 Standard 1.550,00 kr M, R
SSG7350E Pump installation 3 Standard 1.550,00 kr M, R
SSG7355 Centrifugalpumpar – rekommendationer för val av material och axeltätningsarrangemang 3 Standard 1.300,00 kr M, MT, R
SSG7355E Centrifugal pumps – recommendations for the selection of materials and shaft seal arrangements 3 Standard 1.300,00 kr M, MT, R
SSG7374 Ringförstärkning av rostfria rör för vakuumsystem 1 Standard 660,00 kr R, RR
SSG7374E Reinforcement ring of stainless steel pipes for vacuum systems 1 Standard 660,00 kr R, RR
SSG7380 Blindfläns. Varmförzinkad. Metriska (ID) och ISO-dimensioner. PN 3–PN 40, PED 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7380E Blind flange. Hot dip galvanized. Metric (ID) and ISO dimensions. PN 3–PN 40, PED 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7384 Lösfläns för GAP-skarvhylsor. Varmförzinkad. PN 10 (ersätter SSG 1384) 2 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7384E Loose flanges for GRP jointing sleeves. Hot dip zinc coated. PN 10 (supersedes SSG 1384E) 2 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7386 Skyddsplåt – ISO- och ID-dimensioner – PN10, PN16, PN25 och PN40 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7386E Protective plate – ISO and ID dimensions – PN10, PN16, PN25 and PN40 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7390 Gängade rördelar – rostfritt eller syrafast stål 3 Standard 660,00 kr R, RR
SSG7390E Threaded pipe fittings – stainless or acid resistant steel 3 Standard 660,00 kr R, RR
SSG7391 Svetsade gängrör – rostfritt eller syrafast stål 3 Standard 660,00 kr R, RR
SSG7391E Welded pipes suitable for screwing – stainless or acid resistant steel 3 Standard 660,00 kr R, RR
SSG7392 T-rör med metriska dimensioner (ID) i rostfritt material – special-T-rör (SP1) enligt PED-rörklasser 3 Standard 1.075,00 kr R, RR
SSG7392E Tees with metric dimensions (ID) in stainless material – special-Tees (SP1) according to PED piping classes 3 Standard 1.075,00 kr R, RR
SSG7400 T-rör med ISO-dimensioner i rostfritt material – special-T-rör (SP) enligt PED-rörklasser 2 Standard 1.075,00 kr R, RR
SSG7400E Tees with metric dimensions in stainless material – special-Tees (SP) according to PED piping classes 2 Standard 1.075,00 kr R, RR
SSG7480 Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. Metriska (ID) och ISO-dimensioner. PN 3–PN 40, PED 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7480E Loose flange for welding ring with collar. Hot dip galvanized. Metric (ID) and ISO dimensions. PN 3–PN 40, PED 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7525 Guide för kondensatavledare 2 Standard 1.075,00 kr R, RV
SSG7525E Guide for condensate deflectors 2 Standard 1.075,00 kr R, RV
SSG7531 Ventiler 2 Standard 660,00 kr R, RV
SSG7531E Valves 2 Standard 660,00 kr R, RV
SSG7571 Märkning av gas- och vätskeinstallationer 7 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7571E Labelling of gas and liquid installations 7 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7572 Märkning av trycksatta anordningar vid tillverkning 2 Standard 660,00 kr R, RR
SSG7572E Marking of pressure equipment during manufacturing 2 Standard 660,00 kr R, RR
SSG7591 Isolering av rörledningar, ventilationskanaler, vissa rökkanaler o d samt behållare 4 Standard 1.900,00 kr R, RR
SSG7591E Insulation of pipelines, ventilation ducts, certain smoke flues etc and storage tanks 4 Standard 1.900,00 kr R, RR
SSG7595 Isolering av rörledningar. Detaljutföranden 3 Standard 830,00 kr R, RR
SSG7595E Insulation of pipelines. Constructional details 3 Standard 830,00 kr R, RR
SSG7596 Isolering av cisterner, torn och tankar. Detaljutföranden 3 Standard 830,00 kr R, RR
SSG7596E Insulation of tanks and towers. Constructional details 3 Standard 830,00 kr R, RR
SSG7640 Allmänna tekniska bestämmelser vid entreprenader av rörledningar 2 Standard 1.300,00 kr R
SSG7640 Allmänna tekniska bestämmelser vid entreprenader av rörledningar 2 RedigerbarBilaga 0,00 kr R
SSG7640E General technical provisions for pipeline contracts 2 Standard 1.300,00 kr R
SSG7640E General technical provisions for pipeline contracts 2 RedigerbarBilaga 0,00 kr R
SSG7642 Konstruktion och tillverkning av svetsade cisterner i metalliska material 2 Standard 1.300,00 kr R
SSG7642E Design and manufacture of welded metal storage tanks 2 Standard 1.300,00 kr R
SSG7645 Allmänna tekniska bestämmelser vid isoleringsentreprenader av rör och dylikt 4 Standard 830,00 kr R
SSG7645 Allmänna tekniska bestämmelser vid isoleringsentreprenader av rör och dylikt 4 RedigerbarBilaga 0,00 kr R
SSG7645E General technical provisions for insulation contracts for piping and similar 4 Standard 830,00 kr R
SSG7645E General technical provisions for insulation contracts for piping and similar 4 RedigerbarBilaga 0,00 kr R
SSG7650 Rörsystem – anvisningar för val av material och komponenter samt klassning och kontroll 5 Standard 2.395,00 kr R
SSG7650 Rörsystem – anvisningar för val av material och komponenter samt klassning och kontroll 5 RedigerbarBilaga 660,00 kr R
SSG7650 Rörsystem – anvisningar för val av material och komponenter samt klassning och kontroll 5 Bilaga 660,00 kr R
SSG7650E Piping – recommendations for the selection, classification and inspection of materials and components 5 Standard 2.395,00 kr R
SSG7650E Piping – recommendations for the selection, classification and inspection of materials and components 5 RedigerbarBilaga 660,00 kr R
SSG7650E Piping – recommendations for the selection, classification and inspection of materials and components 5 Bilaga 660,00 kr R
SSG7670 Allmänna tekniska bestämmelser för tillverkning och leverans av torn/cisterner i armerad plast 2 Standard 830,00 kr R
SSG7670E General technical regulations for the manufacture and delivery of towers/cisterns in reinforced plastic 2 Standard 830,00 kr R
SSG7680 Cisterner - Konstruktionsdetaljer. Översikt (ersätter SSG 1680) 2 Standard 660,00 kr R
SSG7680E Storage Tanks - Constructional Details. Overview 2 Standard 660,00 kr R
SSG7681 Rörstuts i mantel vid öppen cistern av kolstål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7681E Connection piece in shell of open steel storage tank 3 Standard 660,00 kr R
SSG7682 Rörstuts i tak vid öppen cistern av kolstål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7682E Connection piece in roof of open steel tank 3 Standard 660,00 kr R
SSG7683 Rörstuts i mantel vid öppen cistern av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7683E Connection piece in shell of open stainless/acid resistant steel storage tank 3 Standard 660,00 kr R
SSG7684 Rörstuts i tak vid öppen cistern av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7684E Connection piece in roof of open stainless/acid resistant steel storage tank 3 Standard 660,00 kr R
SSG7685 Avluftning av cistern av kolstål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7685E Venting of steel tanks 3 Standard 660,00 kr R
SSG7686 Avluftning vid cistern av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7686E Venting of stainless/acid resistant steel storage tanks 3 Standard 660,00 kr R
SSG7688 Bottentömning vid öppen cistern av kolstål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7688E Bottom drainage of open steel tanks 3 Standard 660,00 kr R
SSG7690 Bottentömning vid cistern av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7690E Bottom drainage of stainless/acid resistant steel tanks 3 Standard 660,00 kr R
SSG7692 Bräddavlopp vid cisterner av kolstål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7692E Overflow for steel tanks 3 Standard 660,00 kr R
SSG7693 Bräddavlopp vid cisterner av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7693E Overflow for stainless/acid resistant steel tanks 3 Standard 660,00 kr R
SSG7695 Inspektionslucka i cisterntak vid cistern av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7695E Inspection hatch in tank roof on stainless/acid resistant steel tanks 3 Standard 660,00 kr R
SSG7696 Manlucka i mantel vid tank/cistern av kolstål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7696E Manhole in shell of steel tank 3 Standard 660,00 kr R
SSG7698 Manlucka i mantel vid tank/cistern av rostfritt/syrafast stål 3 Standard 660,00 kr R
SSG7698E Manhole in shell of stainless/acid resistant steel tank 3 Standard 660,00 kr R
SSG7701 Dävert för manlucka (ersätter SSG 1701) 2 Standard 660,00 kr R
SSG7701E Divet for manhole 2 Standard 660,00 kr R
SSG7703 Infästning av räcke vid cisterntak (ersätter SSG 1703) 2 Standard 660,00 kr R
SSG7703E Attachment of balustrade on tank roof 2 Standard 660,00 kr R
SSG7704 Infästning av plattform mot cisterntak (ersätter SSG 1704) 2 Standard 660,00 kr R
SSG7704E Attachment of platform on tank roof 2 Standard 660,00 kr R
SSG7705 Cisternförankring i fundament (ersätter SSG 1705) 2 Standard 660,00 kr R
SSG7705E Anchoring of tank on foundation 2 Standard 660,00 kr R
SSG7800 Kemikaliebeständiga glasfiberarmerade rör och rördelar av omättad esterplast för processledningar. GAP-rör och rördelar. Allmänna Fordringar. (ersätter SSG 1800) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7800E Chem.resist. glass fibre reinforced pipes of unsaturated ester plastic for process piping. GRP pipes and pipe fittings. General requirements. (supersedes SSG 1800E) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7801 Rör av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rör. (ersätter SSG 1801) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7801E Piping of chemical-resistant, glass-fibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. GRP pipes. (supersedes SSG 1801) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7805 Rördelar för processledningar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast. Översikt. (ersätter SSG 1805) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7805E Piping fittings of chemical-resistant, glass fibre reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. Survey. (supersedes SSG 1805E) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7806 Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Rörböj. (ersätter SSG 1806) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7806E Piping of chemical-resistant, glassfibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. GRP fittings. Pipe bends. (supersedes SSG 1806E) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7807 Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. T-rör. (ersätter SSG 1807) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7807E Pipe fittings of chemical-resistant, glassfibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes.GRP pipe fittings. Tees. (supersedes SSG 1807E) 1 Standard 0,00 kr R, RR
SSG7808 Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Kon. (ersätter SSG 1808) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7808E Pipe fittings of chemical-resistant, glassfibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. GRP pipe fittings. Tapers. (supersedes SSG 1808E) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7809 Rördelar av kem.best. Glasf.arm. omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Skarvhylsa med krage. PN6, PN10 och PN16. (ersätter SSG 1809) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7809E Pipe fittings of chem.resist. Glassf.reinf. unsaturated ester plastic for process pipes. GRP. Connection sleeve with collar. PN6, PN10 and PN16. (supersedes SSG 1809E) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7810 Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Skarvhylsa med fläns. PN10/1. (ersätter SSG 1810) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7810E Pipe fittings of chem.resist. Glassf.reinf. unsaturated ester plastic for process pipes. GRP pipe fittings. Connection sleeve with flange. PN 10/1. (supersedes SSG 1810E) 1 Standard 475,00 kr R, RR
SSG7821 Tryck- och temperaturgränser för rörklass PN10–PN40 enligt flänsstandard SS-EN 1092-1:2018, samt PN3. Material: rostfritt och syrafast stål 3 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7821E Pressure and temperature limits for piping classes PN10–PN40, according to flange standard SS-EN 1092-1:2018, and PN3. Material: stainless and acid resistant steel 3 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7822 Tryck- och temperaturgränser för rörklass PN10–PN40 enligt flänsstandard SS-EN 1092-1:2018. Material: kolstål 3 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7822E Pressure and temperature limits for piping classes PN10–PN40, according to flange standard SS-EN 1092-1:2018. Material: carbon steel 3 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7827 Provtryck för tryckklasserna PN10, 16, 25 och 40 för olegerade och legerade stål 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7827E Test pressure for pressure classes PN10, 16, 25 and 40 for unalloyed and alloyed steel 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7828 Provtryck för tryckklasserna PN3, 10, 16, 25 och 40 för rostfritt stål, syrafast stål och duplex-stål 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7828E Test pressure for pressure classes PN3, 10, 16, 25 and 40 for stainless steel, acid resistant and duplex steel 2 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7829 Rörklasser enligt PED: sammanställning 4 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7829E Piping class according to PED: summary 4 Standard 1.300,00 kr R, RR
SSG7830 PED – rörklass MSS__A. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4307, z = 0,7 3 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7830E PED – piping class MSS__A. Pipelines for metric dimension series, material 1.4307, z=0,7 3 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7835 PED – rörklass MAS__A. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4432/1.4404, z = 0,7 3 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7835E PED – piping class MSS__A. Pipelines for metric dimension series, material 1.4432/1.4404, z=0,7 3 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7840 PED – rörklass ESS__A. Rörledningar för ISO- dimensionsserie, material 1.4307, z = 0,7 2 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7840E PED – piping class ESS__A. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4307, z = 0,7 2 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7845 PED – rörklass EAS__A. Rörledningar för ISO-dimensionsserie, material 1.4432/1.4404, z = 0,7 2 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7845E PED – piping class EAS__A. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4432/1.4404, z = 0,7 2 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7850 PED – rörklass ECS__B. Rörledningar för ISO-dimensionsserie, material P235GH, z = 1,0 2 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7850E PED – piping class ECS__B. Pipelines for ISO dimension series, material P235GH, z=1,0 2 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7860 PED – rörklass MSS__B. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4307, z = 1,0 1 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7860E PED – piping class MSS__B. Pipelines for metric dimension series, material 1.4307, z = 1,0 1 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7865 PED – rörklass MAS__B. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4432/1.4404 z = 1,0 1 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7865E PED – pipe class MAS__B. Pipelines for metric dimension series, material 1.4432/1.4404, z = 1,0 1 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7870 PED – rörklass ESS__B. Rörledningar för ISO- dimensionsserie, material 1.4307, z = 1,0 1 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7870E PED – piping class ESS__B. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4307, z = 1,0 1 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7875 PED – rörklass EAS__B. Rörledningar för ISO-dimensionsserie, material 1.4432/1.4404, z = 1,0 1 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7875E PED – piping class EAS__B. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4432/1.4404, z = 1,0 1 Standard 3.595,00 kr R, RR
SSG7900 Teknisk rapport – Beräkning av SSG rörupphängningar 1 Standard 2.500,00 kr R, RU
SSG7900 Teknisk rapport – Beräkning av SSG rörupphängningar 1 Bilaga 660,00 kr R, RU
SSG7902 Lining av cisterner. Anvisningar för utförande. 3 Standard 475,00 kr R
SSG7902E Lining of tanks. Instructions for installation 3 Standard 475,00 kr R
SSG7903 Trycksatta anordningar – gällande föreskrifter för tillverkning, användning, ombyggnation och reparation 3 Standard 1.075,00 kr A, M, R
SSG7903 Trycksatta anordningar – gällande föreskrifter för tillverkning, användning, ombyggnation och reparation 3 RedigerbarBilaga 0,00 kr A, M, R
SSG7903E Pressurised equipment – provisions for manufacture, use, conversion and repair 3 Standard 1.075,00 kr A, M, R
SSG7903E Pressurised equipment – provisions for manufacture, use, conversion and repair 3 RedigerbarBilaga 0,00 kr A, M, R
SSG7904 Användarhandledning för SSGs rörklasser enligt PED. (EUs direktiv om tryckbärande anordningar, 97/23/EG) 1 Standard 830,00 kr R, RR
SSG7904E User Guide for SSG’s Pipe Classes according to the PED 1 Standard 830,00 kr R, RR
SSG7905 Guide för fästelement enligt PED 2 Standard 1.550,00 kr R, RR
SSG7905E Guide for fasteners according to PED 2 Standard 1.550,00 kr R
SSG7906 Dokumentförteckning över PED-rörklasser 6 Standard 0,00 kr R, RR
SSG7906 Dokumentförteckning över PED-rörklasser 6 Bilaga 0,00 kr R, RR
SSG7906E Document list of PED pipe classes 6 Standard 0,00 kr R
SSG7906E Document list of PED pipe classes 6 Bilaga 0,00 kr R
SSG7907 Tilläggskrav för svetsade rör och rördelar med styrkefaktor z = 0,7 för att uppfylla kraven i PED 2014/68/EU 2 Standard 2.395,00 kr R, RR
SSG7907E Additional requirements for welded pipes and fittings with weld factor z = 0.7 to comply with the requirements of PED 2014/68/EU 2 Standard 2.395,00 kr R, RR
SSG7908 Anvisningar för beräkning och dimensionering av rörsystem 1 Standard 1.300,00 kr R
SSG7908E Recommendations for the design and sizing of pipe systems 1 Standard 1.300,00 kr R
SSG7909 Guide till livslängdsjournal för trycksatta anordningar 1 Standard 1.300,00 kr R
SSG7909E Guide to service life journal for pressurised equipment 1 Standard 1.300,00 kr R